Dommere søges til historiske minkerstatninger

Det går for langsomt med at få erstatning for lukkede minkejendomme, mener formand for pelsdyravlere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der blev skrevet danmarkshistorie, da landets minkavlere fik besked på at aflive millioner af mink. Det var sidste efterår.

Siden landede en politisk aftale, der afsætter en ramme på mellem 16 og 19 milliarder kroner i kompensation til minkavlere og følgeerhverv.

Det er dommere, jurister og embedsmænd, der skal stå i spidsen for såkaldte taksationskommissioner. De skal fastsætte værdien for hver enkelt af de op mod 1000 minkfarme.

En enestående opgave

Før sommerferien blev der lavet jobopslag for at bemande kommissionerne, som etableres i hver af de fem regioner.

Der skal bruges 20 formænd til taksationskommissioner og 16 formænd til overtaksationskommissioner.

Sidstnævnte er en slags anden instans, der skal behandle klager over afgørelser i første instans.

Det er en historisk opgave, de skal varetage, forklarer chefen for udbetalingsenheden i Fødevarestyrelsen, Merete Roos.

- Taksationskommissionerne kommer til at skrive danmarkshistorie, fordi opgaven med taksering og udbetaling af erstatning til minkerhvervet er enestående, siger hun.

Ud over 36 formænd skal der bruges personer med kompetencer inden for revision og med særlig indsigt i minkavl og foderproduktion.

Formand: Det tager for lang tid

Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening og auktionshuset Kopenhagen Fur, medgiver, at det er en tung og kompliceret opgave.

Men han mener, det har taget for lang tid at få setuppet på plads.

- Det er en svær sag, for det er første gang, man nedlægger et helt erhverv.

- Men jeg synes, det har taget meget lang tid, og det varer jo også længe, inden kommissionerne kan komme i gang med arbejdet, siger han.


Fødevarestyrelsen kan ikke oplyse, hvornår arbejdet med at taksere går i gang.

Men når først dommere og de øvrige eksperter har påbegyndt arbejdet, vil der gå op til tre år, før de sidste erstatninger er udbetalt.

Det fremgår af et svar fra Fødevareministeriet.

Det er, ifølge Tage Pedersen, urimeligt lang tid, og han appellerer til, at processen speedes op.

- Alle står i en venteposition og lever kun på bankernes nåde.

- De venter på en afklaring, så de kan komme videre i deres liv, og derfor er det vigtigt, det går stærkt, når man begynder at taksere, siger Tage Pedersen.

På nuværende tidspunkt er der ifølge Fødevarestyrelsen udbetalt 1,9 milliarder kroner til minkavlere for aflivning af mink sidste efterår.

Sådan forløb sagen om de aflivede mink: