Den flyvende juvel går støt frem i Danmark

Før sås den farvestrålende fugl især ved vandløb i Midt- og Østjylland. I dag breder isfuglen sig på både Sydsjælland og Lolland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

"Den flyvende juvel" eller spydfiskeren, kaldes den også. Nu melder Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at den eksotiske og farvestrålende isfugl er i solid fremgang herhjemme.

I 2007 lød et skøn, at der var rundt regnet 300 ynglepar i Danmark. I dag menes ynglebestanden at være nået op på mellem 440 og 942 ynglepar.

Den store spændvidde i skønnet skyldes, at isfuglens ynglested kan være vanskeligt at påvise 100 procent sikkert.

quote Isfuglen har bredt sig markant i eksempelvis Thy, Nordsjælland, Sydsjælland og Lolland

Charlotte Moshøj, videnskabelig projektleder

Det siger biolog Charlotte Moshøj, videnskabelig projektleder på DOF's store årlige punkttællinger af danske fugle.

For få årtier siden var isfuglen først og fremmest at finde ved hurtigt strømmende vandløb i Midt- og Østjylland.

Isfuglen har taget nye levesteder i brug

De senere år har den dygtige fisker bredt sig mod vest og sydøst til landsdele, hvor den før var sjælden.

- Isfuglen har bredt sig markant i eksempelvis Thy, Nordsjælland, Sydsjælland og Lolland, hvor den før var fåtallig, og den er også kommet til flere steder på Fyn, siger Charlotte Moshøj.

Isfuglen har taget nye typer levesteder i besiddelse og kan nu opleves i havne og marinaer, hvor man ikke så den før.

Isfuglen i Danmark

Mange lokaliteter langs Vestkysten er også blevet indtaget af arten, tilføjer biologen.

Fremgangen hjælpes på vej af et renere vandmiljø efter vandmiljøplanerne fra 1986.

Hertil kommer mildere vintre. Trods sit navn har isfuglen svært ved at overleve, når længere perioder med frost lægger låg på dens spisekamre i vandløb og søer.

Milde vintre retter op på tabet

Langvarige frostvintre tynder erfaringsmæssigt ud i bestanden.

- Det oplevede vi i begyndelsen af 1980'erne og igen efter de hårde vintre omkring 2010, hvor en del isfugle bukkede under.

- Men flere milde vintre har i løbet af få år rettet op på tabene, siger Charlotte Moshøj.

Den lille fugl er god til at tilpasse sig og er åbenbart ikke så kræsen i valget af levesteder, som man har troet.

Den behøver ikke have redehul i en brink ud til noget vand, men kan godt bygge rede flere hundrede meter fra sø eller vandløb.