Borgmestre i opråb til minister - vil have flere uddannelser til provinsen

For at skabe større lighed på uddannelsesområdet er der brug for flere uddannelsestilbud i landkommunerne. Det mener borgmestrene i Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der skal også være attraktive uddannelsestilbud i provinsen.

Det mener borgmestrene i Lolland og Guldborgsund kommuner, som i fællesskab har taget kontakt til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen for at få en mere hensigtsmæssig geografisk fordeling af landets uddannelsestilbud.

De vil have, at flere borgere i landkommunerne får en uddannelse, og at lokale virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse.

quote Det har afgørende betydning for vores vækst og udvikling, at vi har gode uddannelsestilbud i vores nærområde

Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune.

- Det har afgørende betydning for vores vækst og udvikling, at vi har gode uddannelsestilbud i vores nærområde. Det gælder både i forhold til det private erhvervsliv og vores offentlige arbejdspladser, der alle har brug for veluddannede hænder. Det handler om at skabe vækst, velstand og velfærd – og her kan uddannelse virke som den primære dynamo, siger borgmester Holger Schou Rasmussen (S) fra Lolland Kommune.

John Brædder: - Bosætning og uddannelse går hånd i hånd

Bag de to borgmestre står Uddannelsesalliancen Lolland-Falster, der dækker en bred vifte af uddannelsestilbud og organisationer.

- Bosætning og uddannelse går hånd i hånd. Vi ved, at mange unge vælger at bosætte sig i det område, hvor de kan tage en uddannelse, og det er derfor vigtigt at styrke de lokale uddannelser, siger borgmester John Brædder fra Guldborgsund Kommune.

- Eksempelvis skal vi væk fra taxameter-modellen, som bidrager til en skævvridning mellem de store og mindre uddannelsesbyer. Den ubalance skal vi til livs, og så skal vi have en langt mere dynamisk tilgang til hele uddannelsesområdet.

Vil bygge videre på de muligheder, der er

De to borgmestre ser gerne, at der kommer en national, politisk løsning, så uddannelsespladserne er fordelt bedre geografisk over hele landet.

Som eksempel peger de på, at man med fordel kan styrke Nykøbing Falster som uddannelsesby. Særligt inden for de uddannelser, der peger frem mod områdets kerneerhverv: landbrug og fødevarer, industri og anlæg, handel og oplevelser, turisme, sundhed og velfærd.

- Vi skal ikke opfinde noget nyt. Vi skal bygge videre på det, vi har, fortæller John Brædder.

- I Nykøbing Falster har vi en række korte- og mellemlange uddannelser, der i forvejen fungerer godt, men vi savner bedre muligheder for efter- og videreuddannelse, så man også kan tage en lang videregående uddannelse lokalt. Her kan man f.eks. tænke i nye uddannelsesmiljøer, hvor flere korte og mellemlange uddannelser samles med et fælles udbud af overbygningstilbud, siger borgmester John Brædder.

quote Vi skal ikke opfinde noget nyt. Vi skal bygge videre på det, vi har

John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune

- De seneste års investeringer i et nyt forskningsmiljø på Nykøbing Falster Sygehus åbner desuden nye perspektiver i forhold til de sundhedsfaglige uddannelser. Det gælder ikke blot på SOSU- og sygeplejeområdet, men også i forhold til medicinstudiet, hvor man f.eks. kan gøre det muligt at tage en del af lægeuddannelsen på Falster. En indsats, der på sigt kan være med til at dæmme op for manglen på læger i området.

Venstre lancerer nye uddannelsesudspil

Mandag kom Venstre med et nyt uddannelsesudspil, som også handler om, at det skal være attraktivt at uddanne sig i hele landet. Partiets mål er 7.000 nye uddannelsespladser uden for de store byer.

- Vi har lanceret en offensiv plan for at sikre, at man kan uddanne sig i hele Danmark og ikke kun i de største byer. I dag er der ikke mulighed for at blive i det område, man er vokset op i, for at studere. Derfor ønsker vi at skabe en bedre uddannelsesbalance i Danmark, siger Morten Dahlin (V), der er valgt i Sjællands Storkreds.

Ud af de 7.000 vil en god del lande i Region Sjælland.

- Jeg kan allerede nu sige, at ét af de steder, hvor jeg mærker, at der kunne være lokal efterspørgsel, det er på yderligere læreruddannelser. På store dele af Vestsjælland har man udfordringer med at rekruttere lærere med de rette kompetencer, fordi man enten skal til Vordingborg eller Roskilde, hvis man gerne vil studere til lærer i Region Sjælland. Så det er et af de steder, jeg godt kunne forestille mig, der er noget lokal opbakning.

Morten Dahlin (V): - Lolland og Falster er glimrende eksempler

Præcis i hvilke byer, uddannelsespladserne skal placeres, kan Venstre ikke sige på nuværende tidspunkt.

- Vi har valgt en strategi nu, hvor vi ikke fra starten udpeger byerne. Vi tror på, at der skal være en lokal efterspørgsel og et lokalt ejerskab, hvis det skal blive en succes. Det synes, vi man kan se eksempelvis i Kalundborg, hvor ingeniøruddannelsen er en stor succes, fordi der på den ene side var en lokal efterspørgsel, og der på den anden side var en politisk vilje fra den daværende venstreregering til at lave uddannelsen. Derfor skal man ud og undersøge, hvor der er lokal efterspørgsel, og så skal man placere uddannelserne der.

Ifølge Morten Dahlin, så er Lolland og Guldborgsund oplagte kommuner at placere uddannelsespladser i:

- Lolland og Falster er glimrende eksempler på områder, hvor der er for få uddannelsesmuligheder, hvis nogen ønsker at blive boende. Når jeg tager rundt i Region Sjælland hører jeg om mange steder, hvor der er brug for mere uddannelse, så der skal nok falde en stor del af de uddannelsespladser af i Region Sjælland.


Nyhedsoverblik