Bivirkninger efter covid-19 vaccination anerkendt som arbejdsskade

Frontpersonale har fået anerkendt alvorlige bivirkninger efter corona-vaccination som arbejdsskade. De har nu mulighed for at få erstatning.

Op til fire sager om alvorlige bivirkninger efter corona-vaccination er nu blevet anerkendt som arbejdsskader.

Det er dermed de første sager, hvor frontpersonalet, der er blevet vaccineret på jobbet, har fået blåstemplet bivirkninger som arbejdsskader.

Det skriver A4 Arbejdsmiljø på baggrund af en opgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

På grund af diskretionshensyn har A4 Arbejdsmiljø ikke kunnet få aktindsigt i de konkrete anerkendte sager, eller hvor mange det konkret drejer sig om.

Alvorlige bivirkninger

Dansk Sygeplejeråd glæder sig over, at vaccinationsskader kan anerkendes som arbejdsskade.

- Vi er meget glade for, at Sundhedsstyrelsen og AES tager bivirkninger efter vaccination alvorligt. Når sygeplejersker anmelder vaccinationsskade som arbejdsskade, er det fordi, bivirkningerne er alvorlige og ikke kun forbigående. Mange af medarbejderne er raske og velfungerende og har ikke haft andre lidelser i forvejen, siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

En vaccinationsskade kan anerkendes som arbejdsskade, hvis man har fået vaccinationen som led i sit arbejde, og hvis der er dokumenteret en skade som følge heraf, oplyser AES.

Balanceproblemer og synsforstyrrelser

Ifølge AES er der aktuelt 54 anmeldte vaccinationssager. Tre ud af fire anmeldte sager kommer fra sygeplejersker og andre hospitalsansatte. De øvrige kommer fra blandt andet sosu-medarbejdere og pædagoger.

I hovedparten af de anmeldte sager har skadelidte haft influenzalignende symptomer af forbigående karakter. Symptomerne har givet dem hovedpine, muskel-ledsmerter, utilpashed og træthed.

Der er dog også tilfælde med mere alvorlige bivirkninger. Det har blandt andet medført balanceproblemer, synsforstyrrelser og diffuse smerter, der har krævet behandling og indlæggelse.

I mindst 10 af de anmeldte sager har de skadelidte modtaget AstraZeneca-vaccinen, der onsdag blev droppet i det danske vaccinationsprogram efter flere tilfælde med alvorlige bivirkninger.

Erstatning for erhvervstab

I mindst seks af sagerne har anmelderen modtaget Pfizer-vaccinen, mens det i de øvrige sager er ukendt, hvilken vaccine der er blevet givet.

Ligesom i andre arbejdsskadesager kan skadelidte få godtgørelse for varige mén og erstatning for erhvervsevnetab.

- I de tilfælde, hvor man ikke umiddelbart efter anerkendelse kan vurdere, om der er varige følger, sætter vi revision i sagen. Det betyder, at vi selv tager sagen op igen, når de varige følger kan vurderes, siger Lisbet Dyerberg, kundecenterdirektør i AES.