Anmeldelser af digitale krænkelser stiger markant

Digital politipatrulje, som indgår i politiaftale, skal forebygge og afsløre digitale krænkelser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Flere krænkelser end tidligere finder sted digitalt. Og som en naturlig konsekvens stiger også antallet af anmeldelser af disse krænkelser. Det viser nye tal fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

I 2018 blev der foretaget i alt 459 anmeldelser til politikredsene i Danmark, der handlede om paragraf 264d i straffeloven. Antallet af anmeldelser var sidste år steget til 928.

Denne paragraf omhandler blandt andet sager om uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder, der handler om andres private forhold.

quote Børn og unge bruger i stigende grad en stor del af tiden på de digitale platforme og sociale medier, og desværre kan vi også konstatere, at de kriminelle gør det samme

Nick Hækkerup (S), justitsminister

Paragraffen giver mulighed for bøde eller fængsel i op til seks måneder, under særligt skærpende omstændigheder fængsel i op til tre år.

- Børn og unge bruger i stigende grad en stor del af tiden på de digitale platforme og sociale medier, og desværre kan vi også konstatere, at de kriminelle gør det samme, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

- Der er sket en markant stigning i anmeldelser af digitale krænkelser de seneste år, herunder digitale sexkrænkelser. Det ser jeg på med stor alvor.

- For det er særligt vores børn og unge, der bruger mere og mere tid på sociale medier, og vi har som samfund en særlig forpligtelse til at passe på dem. Derfor skal der slås hurtigt og konsekvent ned mod dem, der krænker vores børn og unge på nettet, siger han.

Opgørelserne omfatter alle anmeldelser og domme, der handler om overtrædelser af straffelovens paragraf 264d, uanset om overtrædelsen er sket digitalt eller ej.

I december sidste år afsatte partierne bag den flerårige politiaftale ti årsværk fra i år til en såkaldt digital politipatrulje, der blandt andet skal forebygge digitale krænkelser.

Patruljen skal kunne agere synligt og gribe ind i åbne grupper på sociale medier.

Derudover skal den digitale patrulje også kunne efterforske kriminalitet i lukkede grupper på internettet, hvor der for eksempel bliver udbudt børneporno, narkotika, våben eller tyvekoster.