¨

Anklager kræver 18 års fængsel til hjemmerøvere

Nogle af ofrene for de mange hjemmerøverier. Foto: TV ØST

Efter Østre Landsret har kendt fem kroatere skyldige i at have begået en række hjemmerøverier, ønsker anklageren maximal straf.

Mandag kendte et nævningeting fire kroatiske statsborgere skyldige i at have begået 22 hjemmerøverier over hele landet. En femte kroatisk statsborger blev kendt skyldig for de tre hjemmerøverier, han var tiltalt for. 

Det skal udløse en meget hård straf, slår anklager Charlotte Skovmand fast i sin strafprocedure. 

- Der er som udgangspunkt ikke nogen formildende omstændigheder i den her sag. Til gengæld er der rigtigt mange skærpende, lyder det i hendes procedure.

I byretten blev de to brødre idømt en fængselsstraf på 15 år. Forældrene, der ikke har været med til selve udførslen af hjemmerøverierne, men har medvirket ved at deltage i planlægningen samt har taget del i udbyttet fra røverierne, fik 12 års fængsel.

En ven af familien, der er kendt skyldig i at have begået tre hjemmerøverier, fik 8 års fængsel.

Alle blev udvist af Danmark for bestandig. 

Kræver 18 års fængsel

Anklager Charlotte Skovmand mener dog, at straffene på grund af sagens omfang og grovhed bør skærpes og hun går efter, at de to brødre idømmes 18 års fængsel.

- Der er tale om langvarig frihedsberøvelse. Det er sket på grund af økonomisk vinding. Og alle forhold bærer præg af grov hensynsløshed. En af de forurettede har faktisk været i decideret livsfare og der er tale om  våbenbesiddelse, trusler og vold, sagde Charlotte Skovmand i dag til nævningene, inden de skulle ind og fastsætte straffen. 

Det er sket på grund af økonomisk vinding. Og alle forhold bærer præg af grov hensynsløshed. En af de forurettede har faktisk været i decideret livsfare.

Charlotte Skovmand, anklager

Derudover påpeger anklageren, at hjemmerøverne har udnyttet, at ofrene er værgeløse, de er ældre, de har været bundet, og de har ikke haft mulighed for at gøre modstand.

Anklageren mener, at forældrene bør have en straf på ikke under 15 års fængsel. De skal have en lavere straf, fordi frihedsberøvelsesdelen ikke er med, men de bør stadig have maximumstraf for hjemmerøverierne, mener anklageren.

Vennen, mener anklageren, bør straffes med 10 års fængsel. Dertil mener hun, at alle fem kroatere bør udvises af Danmark for bestandig.

Forsvarer: Sagen handler om hjemmerøveri
Forsvarer Martin Andersen er ikke enig i, at hans klient, som er en af brødrene, skal straffes med 18 års fængsel. 
- Sagen her handler om hjemmerøverier, og det er paragraffen for hjemmerøveri, der skal dømmes efter. Her er strafferammen 10 års fængsel. Ved skærpende omstændigheder kan man derfor maximalt komme op på 15 års fængsel for hjemmerøveri.

Man kan ikke bare sige at "nu straffer vi igennem".

Martin Andersen, forsvarer for en af brødrene

- Anklageren trækker så langvarig frihedsberøvelse ind i det her, og mener, at man kan sprænge strafferammen og gå op til 18 års fængsel. Det skaber altså nogle problemstillinger. Man kan ikke bare sige at "nu straffer vi igennem". Derfor mener jeg, at vi kan komme op på 12-13 års fængsel, siger Martin Andersen, der er forsvarer for den 24-årige mand. 

Forsvareren for den 21-årige bror, Kåre Pihlmann, er enig. 

- Jeg vil gerne anerkende, at vi selvfølgelig skal op i en høj straf for det, retten har fundet, at min klient er skyldig i. Men jeg vil også gerne minde om, at straffen for manddrab ligger på 12 år, siger Kåre Pihlmann. Han påpeger, at hans klient er blevet frifundet for 3 hjemmerøverier og et indbrud i forhold til, hvad han blev dømt for i byretten, hvor han fik 15 års fængsel.

Uoverskuelig lang straf
Heller ikke advokat Kristian Mølgaard, der er forsvarer for faren i familien, er enig med anklageren i, at hans klient skal have den straf, hun kræver.

- Jeg har i det hele taget særdeles svært ved at stå her og argumentere for en straf, når jeg har svært ved at forstå, hvorfor Landsretten mener, at min klient er skyldig i medvirken til de her hjemmerøverier. Jeg har endda læst skyldkendelsen flere gange, siger Kristian Mølgaard, der mener, at der må være tale om en meget lav grad af medvirken, og at dette skal afspejles i straffen til forældrene. Derfor mener han, at 4-5 år må være en mere rimelig straf til faren.

- Min klient er blevet idømt 12 års fængsel i byretten. Det er uoverskueligt, når man er 52 år, og man tænker på adskillelsen fra sin familie, siger forsvarer Michael Jørgensen, og henviser til, at hans klient, der er moren i familien, er blevet diagnosticeret med cancer flere steder i kroppen og har mindreårige børn.

- Det er ikke min klient, der er hovedmanden her, og man kunne jo se på, hvilken trussel den her - undskyld udtrykket - gamle kone udgør her i landet, siger han og beder om, at retten idømmer hans klient tre års fængsel og undlader at udvise hende af Danmark, eftersom hendes familie stadig vil være i Danmark. 

Foruden hjemmerøverierne er familien også blevet kendt skyldige i at have begået en stribe indbrud, ligesom brødrene er kendt skyldige i langvarig frihedsberøvelse for økonomisk vindings skyld, vold og våbenbesiddelse i forbindelse med hjemmerøverierne.

Dommen falder i Østre Landsret senere tirsdag.

Sådan lød skyldkendelsen:

  • En 38-årig mand er kendt skyldig i tre hjemmerøverier. Det er vennen af familien.
  • En 49-årig mand - faren i familien - er kendt skyldig i 22 hjemmerøverier og 11 indbrud
  • En 24-årig mand - den ældste søn - er kendt skyldig i 22 hjemmerøverier og 11 indbrud.
  • En 21-årig mand - den yngste søn - er kendt skyldig i 22 hjemmerøverier og 11 indbrud.
  • En 52-årig kvinde - moren i familien - er kendt skyldig i 22 hjemmerøverier og 11 indbrud.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App