200 millioner på vej til udvikling af landdistrikterne

På finansloven for 2023 vil regeringen afsætte 100 millioner kroner til Landsbypuljen og 100 millioner kroner til Bredbåndspuljen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Puljerne skal være med til at skabe landsbyfornyelse samt bedre digitale muligheder i landdistrikterne. 

- Både Landsbypuljen og Bredbåndspuljen er vigtige redskaber til at skabe fortsat bosætning og udvikling i landdistrikterne, udtaler Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V) i en pressemeddelelse. Hun tilføjer: 

- I landdistrikterne er der mange nedrivningsklare bygninger, som skæmmer de flotte, åbne landskaber, som er noget af det, der gør det attraktivt at bo i landdistrikterne. Landsbypuljen er vigtig for, at kommunerne blandt andet kan skabe områdefornyelse, som kan gøre det attraktivt både at blive boende og bosætte sig i landdistrikterne.

Louise Schack Elholm kan løfte sløret for, at der bliver afsat 200 millioner til udvikling af landdistrikter på finansloven for 2023.
Louise Schack Elholm kan løfte sløret for, at der bliver afsat 200 millioner til udvikling af landdistrikter på finansloven for 2023. Foto: Bue Bukh Petersen - TV2 ØST

Med Landsbypuljen kan kommuner søge om midler til at forny områder og nedrive faldefærdige boliger i landdistrikterne. Der er 56 ansøgningsberettigede kommuner i Danmark, som på baggrund af objektive kriterier kan søge om tilskud fra Landsbypuljens midler. 

Initiativerne får ros fra formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, men han mener stadig ikke, at det er nok til at løfte den store opgave kommunerne har med at fastholde og tiltrække nye beboere: 

- Trods en stram finanslov, havde jeg håbet på, at der var sat flere midler af til landsbyfornyelse, som vi har set de tidligere år. Landsbyfornyelse, renoveringer og nedrivning er en stor opgave, som kommunerne ikke kan løfte alene, siger han og henviser til, at Udvalget for Levedygtige Landsbyer har anbefalet at hæve de statslige midler til landsbyfornyelse til 330 mio. kroner årligt for at imødekomme behovet.

Landsbypuljen

Landsbyfornyelse sikrer midler til nedrivning af dårlige boliger og forskønnelse af de mindre byer.

Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Der er 56 ansøgningsberettigede kommuner. Alle 12 kommuner i TV2 ØST's sendeområde er berettiget.

Den enkelte kommune får andel i den samlede statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse efter en fordelingsnøgle, hvor Guldborgsund og Lolland kommune har de største andele.

Pengene kan blandt andet bruges til: områdefornyelse, nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger, kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning og fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

Kilde: Bolig- og planstyrelsen


100 millioner til den digitale udvikling

Med Bredbåndspuljen kan borgere og virksomheder og kommunerne slå sig sammen og søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter i de områder, hvor der er dårlig dækning. Ifølge Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er der fortsat ca. 36.000 adresser i Danmark, der opfylder kriterierne for at søge bredbåndspuljen om tilskud til etablering af bredbånd.

- Adgang til hurtigt bredbånd er en vigtig brik, hvis vi skal skabe gode rammer for at bo, arbejde, modtage undervisning, og ikke mindst for at erhvervsdrivende i landdistrikterne kan udvikle deres virksomheder. Bredbåndspuljen er vigtig for de adresser i land- og sommerhusområder, hvor der ikke er udsigt til, at markedet vil sikre bedre bredbåndsdækning, forklarer Louise Schack Elholm. 

Regeringen har endnu ikke lagt sit fulde finanslovsudspil frem, og derfor håber Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd at se endnu flere initiativer målrettet landdistrikterne, når udspillet præsenteres:

- Jeg vil blandt andet holde øje med, om regeringen har prioriteret midler til trafikal ligestilling på øerne, hvilket indebærer, at det koster det samme at krydse vandet som at køre på landevejen. Det vil have stor betydning for øernes udviklingsmuligheder. Dertil er det også vigtigt, at der i årets finanslov afsættes penge til den ugeavispulje, som et politisk flertal blev enige om at indføre med medieaftalen i 2022. Ellers er frygten, at endnu flere lokale medier må dreje nøglen om, siger han.

Læs også
Faldefærdige huse på Lolland bliver forvandlet til paradis for insekter
Læs også
Faldefærdige huse på Lolland bliver forvandlet til paradis for insekter

Mest læste

play
calina-2

Kvinder går utrygge hjem fra byen - nu har fire gymnasiepiger opfundet en løsning

play

Fare for sammenstyrtning på fjernvarmeværk efter eksplosion

play
Skælskør politi

Politi massivt til stede i Skælskør

play
Louise og Vega

Louise mistede sin datter - nu har hun en bøn til alle pårørende

Se flere