¨

Trusler om tre påbud – Ringsted Sygehus retter ind i hast

Foto: TV ØST

Tre påbud kan være på vej til brystafdelingerne på Ringsted Sygehus efter tilsyn. Vicedirektør forsikrer, at alt bliver bragt i orden snarrest.

Trods en omfattende skandale og løfter om bod og bedring er der fortsat problemer på afdelingerne for brystundersøgelser og for brystoperationer på Ringsted Sygehus.

Det har Styrelsen for Patientsikkerhed senest måtte sande under et tilsyn i november 2019. Sygehuset står med andre ord til at få tre påbud.

Derfor retter vi også hurtigt op

Henrik Stig Jørgensen, vicedirektør på Ringsted Sygehus

De påtænkte påbud drejer sig om forhold, der udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden. Netop denne formulering er den næst strengeste påtale, som Styrelsen for Patientsikkerhed kan give.

Det går blandt andet ud på, at der skal være en bedre instruktion i, hvordan lægerne skal oplæres i arbejdsgange, og en beskrivelse af ansvarsfordelingen.

- Desuden skal patienterne informeres tydeligt om, at de skal til undersøgelse for brystkræft, når de indkaldes til yderligere undersøgelser efter at have været til brystkræftscreening, ligesom det skal dokumenteres tydeligt i journalen. Endelig skal de velfungerende procedurer for samarbejdet mellem den afdeling, der undersøger for brystkræft, og den afdeling, der opererer brystkræft, skrives ned, lyder det i en pressemeddelelse fra Region Sjælland.

VIDEO: Ringsted Sygehus afviste Faika Cecilie Birch, da hendes læge henviste hende til undersøgelse. Hun er glad for, at praksis ændres i Region Sjælland. 

00:49

Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Luk video

Retter ind i hast

Ringsted Sygehus har fået en frist til at rette ind og kan nu fortælle, at der lavet en handlingsplan for påbuddene, som sikrer, at alle forhold vil være rettet om ti dage, den 20. januar med og nye instrukser fuldt indført senest den 15. februar 2020.

- Vi arbejder hver dag målrettet for, at borgerne føler sig i trygge hænder, når de kommer på sygehuset. Derfor retter vi også hurtigt op, og inden 15. februar forventer vi forholdene løst og fuldt indført på afdelingerne, siger Henrik Stig Jørgensen, vicedirektør på Ringsted Sygehus, om handleplanen.

Han fortæller til TV2 ØST, at man har arbejdet meget grundigt med at forbedre sygehusets retningslinjer og kendskab til patientbehandling og information, som styrelsen har påtalt.

- Vi må alligevel erkende, styrelsen har været meget grundige og god erfaring og set ind i nogle ting, hvor vi ikke selv har haft det helt rette blik for. Så vi erkender, der er ting, vi er nødt til at rette op på meget hurtigt, siger han og tilføjer:

- Vi har lavet en detaljeret handlingsplan, hvor vi sikrer os alle vejledninger er i overensstemmelse med det styrelsen har påpeget, og vi laver undervisning og grundig instruktion til læger og andet personale så vi er sikre på de har kendskab til gældende vejledninger.

De påtænkte påbud og handlingsplanerne:

1: At sikre tilstrækkelig instruktion af lægerne på Radiologisk Afdeling, Ringsted Sygehus, i patientsikre arbejdsgange samt sikre udarbejdelse og implementering af tilstrækkelige instrukser for visitation og udredning af patienter, der undersøges for brystkræft, fra dato for endelig afgørelse.

  • Handlingsplan: Udover den normale undervisning m.v. er den samlede lægegruppe den 9. december 2019 blevet undervist i generelle emner om arbejdsgange, patientinformation, informeret samtykke, dokumentation i it-systemer, samarbejde med øvrige personalegrupper og har fået gennemgået relevante lokale vejledninger m.v. Hver anden uge i første kvartal 2020 gennemgås yderligere relevante lokale vejledninger. Senest den 20. januar 2020 vil de tre bestående instrukser være blevet justeret og opdateret. De opdaterede instrukser vil være implementeret i lægegruppen senest 15. februar 2020

     

2: At sikre udarbejdelse og implementering af en instruks for ansvars- og opgavefordelingen mellem Radiologisk Afdeling, Ringsted Sygehus, NSR Sygehuse, og brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde i forbindelse med fælles patientforløb fra dato for endelig afgørelse.

  • Handlingsplan: Der er udarbejdet en vejledning, der beskriver ansvars- og opgavefordelingen mellem de to afdelinger. Vejledningen afventer endelig ledelsesgodkendelse og forventes udgivet senest den 20. januar 2020 og implementeret senest 31. januar 2020.
    ​​​​​​
     

3: At sikre indhentelse af tilstrækkeligt informeret samtykke forud for iværksættelse af udredning af patienter på Radiologisk Afdeling, NSR Sygehuse, fra dato for endelig afgørelse.

  • Handlingsplan: Der vil senest den 20. januar 2020 være udarbejdet en vejledning. Vejledningen vil være implementeret senest 31. januar 2020
Se mere

Trods alvoren af de påtænkte påbud, mener Henrik Stig Jørgensen ikke, patienter bør være nervøse:

- Vi er sikre på alle patienterne har fået den rette behandling, fordi lægerne og andet personale overholder de nationale behandlingsvejledninger til punkt og prikke, siger han.

I det seneste år har Ringsted Sygehus dannet rammen om en brystkræftskandale omhandlende mangelfulde brystundersøgelser. Det drejer sig om, at 2.600 kvinder var blevet mangelfuldt undersøgt i perioden 1. marts 2013 til 24. maj 2017.

Artikel fortsætter under grafikken

I alt har 734 kvinder fået tilbudt en ny undersøgelse. Patienterstatningen har fået anmeldelser om 197 patientforløb fra sagen om de mangelfulde brystundersøgelser fra 2013-2017.

Påbud givet for nye forhold

Mens styrelsens seneste besøg drejer sig om forholdene på sygehuset i dag, er Region Sjælland og de relevante myndigheder ved at få klarlagt konsekvenserne af de mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus fra marts 2013 til maj 2017.

De påbud, som sygehuset nu har fået stillet i udsigt, går blandt andet på oplæring i arbejdsgange, beskrivelse af ansvarsfordeling, og information til patienterne, der skal til undersøgelse for brystkræft.

Endelig skal de procedurer for samarbejdet mellem den afdeling, der undersøger for brystkræft, og den afdeling, der opererer brystkræft, skrives ned, oplyser Region Sjælland i en meddelelse.

De nye instrukser skal være fuldt indført senest den 15. februar 2020.

Styrelsen for Patientsikkerhed påtænker at give tre påbud til Ringsted Sygehus, da afdelingerne på Ringsted Sygehus hører under forskellige sygehusledelser.

Det er både Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus og Brystkirurgisk afsnit, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der får påbud.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App