¨

Tre frifundne i stor økonomisk sag får erstatning for politiets fejl

Foto: TV ØST

Langvarig sjællandsk straffesag får et efterspil. Rigsadvokat giver to mænd og en kvinde hver 50.000 kroner.

Den øverste anklager har givet to mænd og en kvinde hver 50.000 kroner i erstatning, fordi de blev trukket gennem en langvarig straffesag, hvor politi og anklagemyndighed begik flere fejl.

Det oplyser advokaterne for de tre, der blev frifundet af Retten i Roskilde i juni 2017. Tiltalen om bedragerier for i alt 291 millioner kroner faldt til jorden.

Især fordi retten på flere punkter rettede hård kritik af myndighederne, er dommen i sagen om Ringsted-selskabet Totempo usædvanlig.

Usikkerhed, uklarheder og uoplyste forhold prægede bevisførelsen, hedder det i dommen.

For eksempel var det umuligt at få adgang til bogføringsmaterialet. Det var blevet gjort utilgængeligt, mens det befandt sig på en harddisk hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Andre vigtige dokumenter kom først sent frem i lyset, og Deloitte, som anklagemyndigheden havde hyret som revisor, viste sig at være inhabil.

Bagefter har de tre frifundne søgt at få en slags oprejsning i form af erstatning.

Det er fuldstændig urimeligt

Sysette Vinding Kruse, advokat.

Normalt giver anklagemyndigheden kun erstatning til borgere, der har været udsat for uberettiget varetægtsfængsling.

Men i denne sag mener Rigsadvokaten, at det er på sin plads at gøre en undtagelse på grund af de konkrete omstændigheder, oplyser advokat Sysette Vinding Kruse.

For eksempel gik der fem år og tre måneder fra sigtelse til frifindelse. Også tiltalens karakter, hvor anklageren i øvrigt havde krævet en straf på fængsel mellem seks og otte år, har betydning.

Mangelfulde og kritisable forhold i politiets efterforskning

Rigsadvokaten peger desuden på de mangelfulde og kritisable forhold vedrørende politiets efterforskning og anklagemyndighedens sagsbehandling, oplyser advokat Sysette Vinding Kruse.

Hendes krav lød på 170.000 kroner. Advokaterne Jacob Kiil og Henrik Stagetorn, der har repræsenteret de to andre, bad om 200.000 og 400.000 kroner.

Hos Statsadvokaten i København så man ingen grund til at yde kompensation, men øverst oppe i systemet har Rigsadvokaten altså en anden vurdering.

Det ironiske er, at Rigsadvokaten selv har været meget langsom i sin stillingtagen til erstatning for blandt andet langvarig sagsbehandling. Der er gået næsten 14 måneder.

- Det er fuldstændig urimeligt, siger Sysette Vinding Kruse, der tilføjer, at sagen ikke er specielt kompliceret.

På grund af ferie kan man hos Rigsadvokaten ikke kommentere spørgsmålet, oplyser kommunikationschef Mikkel Thastum.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App