Transportminister: Der er ikke råd til at ændre i planerne om Ringsted Station

Ombygningen af Ringsted Station møder massiv kritik, men ifølge transportministeren er der ikke råd til at ændre i planerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det er irriterende for pendlerne, der bliver forsinkelser, og det bliver dyrt for samfundet.

Sådan lyder krikken fra flere parter i forbindelse med ombygningen af Ringsted Station.

Men der er ikke økonomisk råderum til andet på nuværende tidspunkt, lyder det fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i et skriftligt svar til TV ØST.

Banedanmark ombygger for 730 millioner kroner, så stationen fremover kan blive klar til at være knudepunkt for togtrafikken i Danmark. Men ikke alt bliver helt så optimalt, som planlagt.

Billig og midlertidig løsning betyder færre tog og flere forsinkelser

Flere forskellige løsninger har været på tegnebrættet, men forligskredsen bag projektet har valgt en billig og midlertidig løsning. Blandt andet bygger man en niveaufri løsning, hvor togene skal holde tilbage for hinanden i stedet for at lade togsporene krydse hinanden.

Frem for at lade togsporene krydse hinanden, arbejder man på en løsning, hvor togene skal holde tilbage for hinanden. Grafik: DSB
Frem for at lade togsporene krydse hinanden, arbejder man på en løsning, hvor togene skal holde tilbage for hinanden. Grafik: DSB

I første omgang havde forligskredsen besluttet at bruge 440 millioner kroner på at ombygge og opgradere stationen, men det viste sig at være alt for lavt sat. Udgifterne løb nemlig op i det dobbelte på 961 millioner kroner.

quote På nuværende tidspunkt er der ikke økonomisk råderum til at realisere projektet

Transportminister Ole Birk Olesen

Det fik forligskredsen til at skride til en billigere løsning, en såkaldt 0-løsning, som ifølge Bandanmarks egen sammenligning af flere mulige ombygninger, er den ringeste. Det betyder, at hastigheden ikke forøges, og at der vil være færre tog i timen end med de andre løsninger.

Oveni skal ombygningen laves om igen få år senere, fordi stationen ikke vil have plads til at rumme den ekstra togtrafik, der kommer i forbindelse med Femern-tunnelen mellem Rødby og Putgarden.

Der er ikke råd til at ændre planerne på nuværende tidspunkt

TV ØST har forsøgt at få svar fra transportministeren på, hvorfor man ikke finder pengene nu til at lave en bedre løsning, når man alligevel skal finde penge til at ombygge igen senere.

Ole Birk Olesen har følgende kommentar:

- Der er enighed i forligskredsen om, at 0-løsningen er nødvendig at gennemføre nu. Hvis ikke vi gør det, vil DSB ikke kunne køre den forudsatte trafik, og tabet i passagerindtægter de kommende år vil overstige udgifterne til 0-løsningen. Spørgsmålet om udvidelse af kapaciteten med niveaufri løsninger vil skulle tages op på et senere tidspunkt. På nuværende tidspunkt er der ikke økonomisk råderum til at realisere projektet.

Ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har Banedanmark oplyst, at tilslutningsløsningen er nødvendig, uanset hvilken udfletningsløsning man vælger.

Udgiften ved at bygge 0-løsningen, som er den løsning, forligskredsen besluttede i april, er 152 millioner kroner. De resterende 577 millioner kroner udgør udgifterne til en tilslutning af banen, som er en forudsætning for såvel 0- løsning som en niveaufri udfletning.