Skoler med hver sin profil

Ringsted vil beholde de små skoler, derfor skal de nu have hver sin profil.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et helt nyt forslag er kommet på banen i debatten om, hvordan Ringsteds skoler kan organiseres i fremtiden. I det nye forslag tales om to forskellige typer skoler, nemlig »indskoling« og »profilskoler«, skriver DAGBLADET Ringsted.

Indskolingen er landsbyskolerne, som i dag går til 6. klasse, der ifølge forslaget kun skal tage sig af eleverne i 0. til 3. klasse. Herefter skal eleverne så kunne vælge mellem fem profilskoler de nuværende overbygningsskoler, Vigersted, Benløse, Valdemar, Dagmar og Sdr. Park - der skal dække 4. til 9. klasse. Disse profilskoler skal ud over grundfagene have hver deres klare profil og speciale. Det kan for eksempel være naturvidenskab, sprog og internationale studier, kunst, kultur og multimedie, sport og idræt eller musik og dans.

Tanken bag det nye forslag er, at det skal sikre de små skoler, så de små børn kan gå i skole nær deres hjem, samtidig med at fagligheden for de ældre børn kan blive styrket. Det vil nemlig blive lettere at tiltrække højt kvalificerede lærere til profilskolerne, ligesom de enkelte elevers potentiale bedre vil kunne udvikles, når de
kan specialisere sig efter deres interesser.

Helt frit bliver valget af overbygningsskoler dog ikke. Forslaget er, at der skal nedsættes et visitationsudvalg, som skal fordele pladserne ud fra elevernes ønsker deres potentialer, skriver DAGBLADET Ringsted. Forslaget går også på, at indskolingen skal have sfo'er, mens profilskolerne i et partnerskab med idræts-, kultur- og aktivitetsforeninger skal tilbyde særlige aktiviteter.