¨

Optælling af børn og voksne - sådan ser hverdagens normeringer ud i daginstitutionerne i Ringsted

Medarbejdere i daginstitutionerne i Ringsted Kommune har i løbet af en uge talt op hvor mange børn, der er pr. medarbejder i løbet af hele dagen. Foto: TV2

Når normeringen er dårligst i børnehaverne i Ringsted Kommune, er der otte-ni børn per voksen. Det viser en optælling i kommunens daginstitutioner.

Hvor mange børn er der egentlig per medarbejder ude i daginstitutionerne?

Det er noget, der bliver diskuteret flittigt blandt forældre, politikere og eksperter.

I Ringsted Kommune er der ifølge Danmarks Statistik seks børn per medarbejder i børnehaverne og 3,2 børn per medarbejder i vuggestuerne. Men er det korrekt?

Jeg synes faktisk, det ser helt okay ud. Men det kunne sagtens være pænere

Mette Ahm-Petersen (Soc.dem.), medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Ringsted Kommune

Det besluttede politikerne i Børne- og Undervisningsudvalget at få svar på, så i uge 44 i år blev personalet i alle kommunens daginstitutioner bedt om at opgøre antallet af børn og tilstedeværende ansatte på stuerne. De noterede tallene hver halve time hele dagen, fem dage i træk.

- Med al den snak om minimumsnormeringer, så ville politikerne i udvalget gerne have en bedre fælles forståelse af, hvordan normeringen egentlig ser ud ude på gulvet i institutionerne, siger Sune Thor Olsen, som er børnecenterchef i Ringsted Kommune.

Dårligst normering mellem klokken 12 og 15

Optællingen viser, at der både i vuggestuer og børnehaver er færrest børn per voksen i de tidlige morgentimer og sene eftermiddagstimer.

Den dårligste normering i vuggestuerne finder man mellem klokken 12 og 15. Her er der de fleste dage 4-4,5 børn per medarbejder.

Jeg synes, det er dejligt, at politikerne begynder at interessere sig for normeringen. Ringsted ligger ret gennemsnitligt, når man ser på normeringen på Danmarks Statistik, men det er jo faktisk ikke noget at prale af.

Jacqueline Sporon-Fiedler, faglig sekretær, BUPL Sydøst

I administrationen gætter man på, at det hænger sammen med, at personalet afvikler pauser, og at en del børn sover middagslur i det tidsrum.

- Hvis der for eksempel er mange vuggestuebørn, der sover, kan det være okay, at der er en lavere normering, siger Sune Thor Olsen.

Syv børnehavebørn pr. medarbejder

I børnehavegrupperne er der gennemsnitligt cirka 7 børn per medarbejder mellem klokken otte og 16, men mellem klokken 13 og 15 er der ofte 8-8,5 børn per medarbejder.

Mette Ahm-Petersen (S) er medlem af Børne- og Undervisningsudvalget i Ringsted Kommune.

Hun mener, at normeringerne om eftermiddagen også skal forklares med, at det er i det tidsrum, at personalet, der er mødt tidligt, går hjem. Det giver flere børn per voksen.

- Det giver unægteligt en skæv fordeling, for børnene går jo ikke hjem på det tidspunkt. Skal man så lave om i de rutiner, hvor de ansatte går hjem klokken 12 og 13, men istedet måske går hjem klokken 14? Det vil jeg bare ikke sidde her som politiker og bestemme, det må være op til den enkelte institution at finde ud af, hvad der fungerer for dem, siger Mette Ahm-Petersen.

Resultatet af optællingen skal vendes med lederne af daginstitutionerne, og optællingsresultatet for hvert enkelt dagtilbud vil indgå i de kommende pædagogiske tilsyn i institutionerne.

VIDEO: Minimumsnormeringer har fyldt meget i debatten - især op til folketingsvalget i juni. Dette indslag er fra maj, hvor flere pædagoger råbte vagt i gevær: Der er behov for flere hænder, lød det.

09:38

    

Luk video

BUPL: Dejligt at politikerne interesser sig for normering

Hos pædagogernes fagforbund, BUPL Sydøst, har faglig sekretær Jacqueline Sporon-Fiedler fulgt med i optællingen fra sidelinjen.

- Jeg synes, det er dejligt, at politikerne begynder at interessere sig for normeringen. Ringsted ligger ret gennemsnitligt, når man ser på normeringen på Danmarks Statistik, men det er jo faktisk ikke noget at prale af, siger hun.

I begyndelsen af i år svarede pædagoger i hele landet på en vilkårsundersøgelse fra deres fagforening.

- Der kan vi se, at pædagogerne i Ringsted kommune svarer, at de synes, hverdagen er hård i daginstitutionerne, og at de børn, der har særlige behov, er svære at tilgodese, siger Jacqueline Sporon-Fiedler.

Selvom optællingen fra daginstitutionerne i Ringsted Kommune giver et mere nuanceret billede end normeringstallene fra Danmarks Statistik, så er Mette Ahm-Petersen (S) ikke bekymret for børnene i Ringsted Kommune.

- Jeg synes faktisk, det ser helt okay ud. Men det kunne sagtens være pænere, siger hun.

Optælling har været en øjenåbner

Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Klaus Hansen (V) synes, det har været vigtigt at få lavet optællingen.

- Den største øjenåbner for os politikere har været at se, hvor stor forskel der er på normeringen hen over dagen, siger han og fortsætter:

- Det er dog svært at konkludere en masse alene på den her baggrund, men det giver os et overblik, og det giver administrationen grund til at tale med lederne på de enkelte institutioner omkring fordelingen af personalet over dagen, siger han.

Det er meningen, at personalet i Ringsted kommunes daginstitutioner skal gentage optællingen til næste år.

Mette Ahm-Petersen (S) håber, at det så vil foregå over længere tid end bare en uge.

For eksempel var der i uge 44 kun et fremmøde på 87 procent blandt børnene.

-  Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at det var længere end en uge, der var blevet målt, så vi havde lidt mere valide data, men det er bedre end ingenting, siger hun.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App