Kræftskandalen på Ringsted Sygehus udløser erstatning til 15 kvinder - hovedparten af ansøgere får afslag

Foreløbigt er der tilkendt erstatninger for samlet 5,6 millioner kroner efter mangelfulde brystkræftundersøgelser. 158 har fået afslag.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I 2019 kom det frem, at flere hundrede kvinder havde fået mangelfulde screeninger for brystkræft på Ringsted Sygehus. Sagen blev afdækket af Jyllands-Posten og vakte opsigt. Ifølge avisens oplysninger var kvinderne ikke blevet undersøgt i overensstemmelse med de nationale retningslinjer.

quote De sager, som vi har erstattet, er kvinder, som er påført en skade

Martin Erichsen, vicedirektør, Patienterstatningen

Ifølge Ritzau har Patienterstatningen efterfølgende modtaget 207 ansøgninger om erstatning fra kvinder, der mener, at de har fået en skade efter mangelfulde undersøgelser for brystkræft.

Efter at have gennemgået næsten alle sagerne har 13 nu fået tilkendt erstatning – til sammen i alt 5,6 millioner kroner – imens yderligere to har fået anerkendt deres ansøgning om erstatning.

- De sager, som vi har erstattet, er kvinder, som er påført en skade, som følge af de ikke har fået den korrekte undersøgelse primært, som har haft en behandlingsforsinkelse, som derfor måske skal have en mere indgribende behandling eller måske skal have fjernet et bryst, de kunne have beholdt, siger Martin Erichsen, vicedirektør i Patienterstatningen.

For andre har den mangelfulde undersøgelse haft mere vidtrækkende konsekvenser, da nogle af kvinderne vil have en ringere langtidsprognose – og enkelte vil ende med at dø, som følge af behandlingsforsinkelsen.

Hovedparten har fået afslag

Erstatningsbeløbene spænder fra 22.000 kroner og helt op til over tre millioner kroner. De største erstatninger er givet til kvinder, som har mistet erhvervsevnen eller fået en alvorlig prognose.

Hovedparten af ansøgerne, 158, har fået afslag.

- Når vi vurderer de her sager, går vi ind og ser på, om kvinderne er påført en skade, og hvis de er påført en skade, kigger vi på, om den behandling, de har været underlagt og den undersøgelse de har fået, er den rigtige eller ikke den rigtige, siger Martin Erichsen og tilføjer:

- Det vil sige, at nogle af de her kvinder har faktisk fået den rigtige behandling og den rigtige undersøgelse på det rigtige tidspunkt på Ringsted Sygehus, og de får selvfølgelig ikke erstatning.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Kvinder, som indenfor 30 dage efter fristen har fået den nødvendige undersøgelse, tilkendes heller ikke erstatning, da det ikke vurderes at have betydning for kvindernes behandlingsforløb eller overlevelseschancer.

- Det er en lægefaglig vurdering, at hvis man behandler brystkræft med en forsinkelse på op til 30 dage, så har det ikke nogen betydning for de behandlingsmuligheder, man har for de her kvinder eller deres fremtidige prognose, forklarer Martin Erichsen.

Disse kvinder har således ifølge Patienterstatningen ikke fået påført en skade, og er dermed ikke berettiget til en erstatning.

34 sager er endnu ikke afgjort. Ifølge Martin Erichsen handler det om, at Patienterstatningen har fået sagerne ind drypvis.

- De sager, vi har tilbage nu, er også for nogle af de mest vanskelige, som skal igennem flere lægevurderinger, før vi kan træffe afgørelse.