¨

Kommune får ret i klagesag om mountainbikesti

Foto: TV ØST

Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet, at Ringsted Kommune ikke handlede forkert i forbindelse med etableringen af naturprojekt.

Ringsted Kommune bar sig korrekt ad, da den etablerede projektet »Børn i Bevægelse« i Vrangeskov. Det er Natur- og Miljøklagenævnets konklusion i en længere verserende klagesag, skriver DAGBLADET Ringsted.

Naboer i området var ellers utilfredse. Man påberåbte sig proceduremæssige fejl, utilstrækkelig vurdering af den ændrede anvendelse af skoven og utilstrækkelig inddragelse af områdets beboere.

Men Natur- og Miljøklagenævnet giver ikke klageren medhold i nogle af punkterne. Nævnet finder heller ikke, at projektet udløser lokalplanpligt.

- Der er tale om lovliggørelse af shelter, bålhytte og mountainbikespor i et skovområde, hvortil der er offentlig adgang, og som i årevis er blevet benyttet til friluftsaktiviteter, hedder det blandt andet i afgørelsen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App