¨

Klimaanlæg ramte lærer og elever i hovedet - her ligger ansvaret

Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

En lærer og to elever blev ramt et klimaanlæg, der faldt ned på Byskovskolen. Nu fastslår Arbejdstilsynet, at firma og kommune kan drages til ansvar.

Både Ringsted Kommune og virksomheden Dansk Klima service kan ende med at blive politianmeldt eller få en bøde for grove overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne.

Det konkluderer Arbejdstilsynet, efter de har undersøgt skoleulykken nærmere.

Tirsdag formiddag den 8. oktober faldt et klimaanlæg pludselig ned fra loftet i et klasselokale på Byskovskolen i Ringsted, afdeling Asgård. Det ramte to 11-årige elever og en 61-årig lærer, der efterfølgende er blevet opereret.

Hvis de her skuer havde taget fat to centimeter højere op i nogle spær, så var de ikke faldet ned

Alan Løvstad, ejer af Dansk Klima Service

Skruerne var for korte, har firmaet Dansk Klima Service forklaret, som er dem, der har hængt klimaanlægget op.

Kommune skulle have udpeget koordinator

I rapporten fra Arbejdstilsynet, som TV2 ØST har fået indsigt i, fremgår det, at det både er firmaet og Ringsted kommune, der i sidste ende kan drages til ansvar for, at ulykken skete.

Det var nemlig Ringsted Kommune, der havde indgået aftale med ventilationsfirma og elektrikerfirma om at etavlere ventilation i klasselokalerne på Byskovskolen.

Ved besøget den 9. oktober 2019 kunne Arbejdstilsynet konstatere, at Ringsted Kommune ikke havde levet op til sine forpligtigelser som bygherre til at koordinere arbejdet med sikkerhed og sundhed, idet der ikke var udpeget en sikkerhedskoordinator, skriver Arbejdstilsynet i et notat.

Derfor har Arbejdstilsynet givet et strakspåbud om at sikre, at der udpeges en koordinator for koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelse af byggeprojektet med installation af ventilationsanlæg på Byskovskole.

Kommune ikke enige med Arbejdstilsynet

Ifølge Ringsted Kommune har de ageret i forhold til strakspåbuddet og nu udpeget en sikkerhedsansvarlig.

Men derudover er kommunen slet ikke enige med Arbejdstilsynet i grundlaget for deres påbud.

- Vi mener, at der er udpeget en sikkerhedsansvarlig. Det ligger i kontrakten med entreprenøren, at de overtager ansvaret for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdet, siger Mette Jeppesen, teknisk direktør i Ringsted Kommune.

- Det er helt standard, at det er sådan i byggerier. Vi bruger en standardkontrakt, hvor det tydeligt fremgår, at entreprenøren overtager bygherrens forpligtigelser i forhold til at udpege en ansvarlig sikkerhedskoordinator.

Har kommunen ikke overodnet et ansvar for at føre tilsyn med byggeprojekter?

- Helt overordnet er det klart, at kommunen har en tilsynsforpligtigelse med byggerier, som kommunen er bygherre på. Men lige nu afventer vi politiets og Arbejdstilsynets rapport.

Klimaanlæg var monitoreret på uforsvarlig måde

Men Arbejdstilsynet langer også ud efter firmaet, som ikke havde opsat klimaanlægget ordentligt.

Arbejdstilsynet konstaterede ved selvsyn og ved samtale med de relevante personer og virksomheder, at de nye ventilationselementer var monteret på en uforsvarlig måde, konstaterer Arbejdstilsynet i et notat.

Krydsfinerpladerne var imidlertid slet ikke dimensioneret eller stærke nok til at kunne bære de 300 kg. Tunge ventilationselementer.

Ejeren af Dansk Klima Service, Alan Løvstad, har tidligere forklaret over for TV2 ØST, at skruerne ikke var lange nok.

- De skruer, vi har, har ikke taget fat op under loftet. Hvis de her skuer havde taget fat to centimeter højere op i nogle spær, så var de ikke faldet ned. Men de hænger ikke fat i spærene, som de skal.

Hvorfor har man ikke sikret sig, at skruerne går helt op, hvor de skal være?

- Det kan jeg ikke svare på. Jeg har nogle teknikere, der laver de her ting, udtalte Alan Løvstad til TV2 ØST.

Har overtrådt arbejdsmiljølovens regler

Arbejdstilsynet vurderer dog, at ventilationsfirmaet som installatør og leverandør af de opsatte ventilationselementer har overtrådt arbejdsmiljølovens regel om, at præfabrikerede konstruktioner, tekniske hjælpemidler mv. kan anvendes uden at være farlige for sikkerheden.

TV2 ØST har forsøgt at få en kommentar fra ventilationsfirmaet Dansk Klima Service, som dog oplyser, at de ikke kan kan udtale sig i sagen på nuværende tidspunkt, da det er Ringsted Kommune, der udtaler sig.

Ifølge ejeren er der dog elementer, som de er uenige med kommunen med. Blandt andet hvem der har været ansvarlig for at udpege en sikkerhedskoordinator.  

Arbejdstilsynet konkluderer videre, at det kan være svært at bebrejde Ringsted Kommune og skolens ledelse, når arbejdsulykken skyldes en fejl fra en ekstern virksomhed.

Ifølge Arbejdstilsynet skulle kommunen dog som arbejdsgiver have udpeget en koordinator til at koordinere sikkerheden.

Arbejdstilsynets overordnet konklusion er derfor, at både ventilationsfirmaet og Ringsted Kommune har overtrådt reglerne i arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med arbejdsulykken den 8. oktober 2019, hvor et klimaanlæg faldt ned og ramte to elever og en lærer. De vil nu vurdere, om der er grundlag for en bøde eller politianmeldelse af enten den ene part eller begge parter.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App