Karaktererne daler på tre folkeskoler - særligt ét fag er hårdt ramt

Karaktergennemsnittet for afgangseleverne i Ringsted er faldet med 1,3 karakterer for kommunens tre udskolingsskoler. Forsker er fortrøstningsfuld.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Karaktergennemsnittet for afgangseleverne i Ringsted Kommune er faldet fra 7,5 i 2022 til 6,55 i 2023.

quote Det er lidt vanskeligt at sammenligne på tværs af år

Hans Henrik Sievertsen, seniorforsker, VIVE

På alle tre udskolingsskoler i kommunen - Campusskolen, Vigersted Skole og Byskovskolen, er gennemsnittet faldet mere end landsgennemsnittet på 0,3 karakterer.

Skolechef Jesper Ulrich mener, at faldet er markant.

- Det er jeg rigtig ærgerlig over. Vi har sat ind med det samme, fordi vi skal have rettet op på det. Vi følger de nuværende 9. årgangselever tæt, siger han.

Det er særligt matematikken, der halter for de afgåede 9. klasser. Herefter kommer resten af de naturfaglige fag.

- Vi har med det samme averteret (søgt, red.) efter en matematikkonsulent, fortæller Jesper Ulrich.

Skolechef Jesper Ulrich er overrasket over det faldne karaktergennemsnit for afgangselever i Ringsted Kommune.
Skolechef Jesper Ulrich er overrasket over det faldne karaktergennemsnit for afgangselever i Ringsted Kommune. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Derudover nedsættes der en taskforce, som kan komme nedgangen til livs.

- Der vil altid være udsving over årerne, men jeg synes, niveauet i år, specielt på matematik, er udover, hvad vi kan acceptere i fremtiden. Derfor sætter jeg mig i spidsen for taskforcen, siger skolechefen.

Der vil primært blive brugt interne ressourcer til at løfte opgaven. 

Derudover vil kommunen trække yderligere ressourcer ind efter behov, og taskforcen skal indgå i et samarbejde med skolerne.

Har allerede afsat 10 millioner kroner

Skolechefen kan ikke være konkret på, hvad det kommer til at koste.

- Vi sætter det af, der er nødvendigt. Vi bruger mange af de kræfter, vi har i huset i forvejen. Taskforcen vil blive betalt indenfor de nuværende budgetter, og det kan vi også sagtens, siger han.

quote Gennemsnitskarakterer påvirker elevers selvforståelse, selvtillid og tro på egne færdigheder

Hans Henrik Sievertsen, seniorforsker, VIVE

Skolechefen fortæller, at de er langt med undersøgelserne af, hvad der er gået galt. 

- Byskovskolen har haft en ret stor personaleudskiftning det sidste år. Det har haft en indvirkning på resultaterne - det er lederens vurdering, siger Jesper Ulrich.

Med 5,9 i karaktergennemsnit ligger Byskovskolen lavest. 

I 2022 lå skolens gennemsnit for afgangselever på 7,2.

Læs også
Minister vil give store børn karakter for arbejdsindsats
Læs også
Minister vil give store børn karakter for arbejdsindsats

- Jeg gør ikke noget ude på den skole lige nu, for det har vi gjort ved at indsætte en ny skoleleder, siger Jesper Ulrich.

Der er blevet ansat en ny skoleleder fra den 1. maj 2023 på Byskovskolen. 

I 2020 betød et fald i karaktererne, at Ringsted Kommune afsatte 10 millioner kroner om året til at højne niveauet. 

Er nedgangen et tegn på, at de indsatser ikke har virket?

- Nej, det synes jeg ikke, for det har løftet niveauet de andre år. Vi har haft en fin fremgang indtil nu, svarer han.

Svært at sammenligne

Hos Forsknings- og Analysecenter VIVE mener seniorforsker for børn og uddannelse, Hans Henrik Sievertsen, at man skal være påpasselig med at drage alt for store konklusioner ud fra gennemsnittet alene.

- Det er lidt vanskeligt at sammenligne på tværs af år, fordi det er nye elever hvert år, og der udvikles nye prøver hvert år, siger han.

Hans Henrik Sievertsen fortæller, at særregler under corona gør det ekstra svært at sammenligne 2023 med 2022. 

Campusskolens gennemsnit er faldet fra 7,4 til 6,7.
Campusskolens gennemsnit er faldet fra 7,4 til 6,7. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Under pandemien fik afgangselever blandt andet automatisk deres årskarakter som prøvekarakter, hvis de fik en lavere karakter til afgangsprøven. 

Og når man kigger på en enkelt kommune eller skole kan små udsving i tallene ændre gennemsnittet meget.

- Jeg kan godt forstå bekymringen, hvis en kommune falder meget mere end landsgennemsnittet, men når man kigger på mindre enheder, vil der være større udsving, fordi der er tale om færre børn siger han.

Karakterer kan påvirke selvtillid

På mindre skala kan en specifik udfordring påvirke tallene relativt meget, uden at det er et varigt problem. 

Det kunne for eksempel være udskiftning i medarbejderne, som det er tilfældet på Byskovskolen.

- Hvis man har en velfungerende lærersammensætning, og lærerne udskiftes, så er det ikke overraskende, hvis det kan mærkes i undervisningsflowet, siger Hans Henrik Sievertsen.

Læs også
Faldende karakterer i Ringsted
Læs også
Faldende karakterer i Ringsted

I Ringsted Kommune er andelen af afgangselever, der har fået 10 eller derover i gennemsnit halveret, fra en femtedel sidste år til under en tiendedel i 2023. 

Samtidig er andelen af elever, der har fået mellem to og fire i gennemsnit, steget.

- Så der er kommet flere, der er tæt på beståelseskarakteren. Hvis man ligger der, kan det få betydning for adgangen til ungdomsuddannelser, siger Hans Henrik Sievertsen.

Læs også
Sådan får 18-årig lov at polere luksusbiler i skoletiden
Læs også
Sådan får 18-årig lov at polere luksusbiler i skoletiden

Derudover kan reduktion i karaktergennemsnit også påvirke elevernes faglige selvtillid, vurderer seniorforskeren.

- Gennemsnitskarakterer påvirker elevers selvforståelse, selvtillid og tro på egne færdigheder, siger han.

Hans Henrik Sievertsen mener, at Ringsted Kommune ikke behøver tage den negative udvikling alt for ilde op, men det er godt at oprette en taskforce, der kan undersøge årsagerne og tendenserne.Nyhedsoverblik