¨

Efter oversvømmelser blev borgerne inddraget - nu er de klar til ekstremt vejr

Parken ved Benløse i Ringsted er indrettet, så den både sikrer mod oversvømmelse og samtidig er et rekreativt område for beboere i området. Foto: Peter Kryger - TV ØST

I Ringsted er en park blevet bygget til at kunne rumme de ekstreme mængder nedbør, vi vil se fremover. Men det er også en populær park for borgerne.

- Det glemmer man aldrig.

Sådan siger næstformand for beboerforeningen i Benløseparken i Ringsted, Per Nielsen, om det skybrud for nogle år siden, som skabte oversvømmelse under flere af blokkene i boligforeningen.

Under den ene blok har beboerne et samlingsrum. Det er her, TV ØST møder ham, mens han fortæller om skybruddet, som han husker det. 

Normalt, når man lægger kloakrør eller lignende, så giver man borgerne informationer om gravearbejdet, men man inddrager dem ikke. Men vi ville gerne have, at borgerne tog området til sig

Elsebeth Furbo, projektleder, Ringsted Kommune

- Jeg var hernede, hvor det rigtig begyndte. Vi sad og snakkede hernede, og vandet kom jo løbende ned gennem kældergangen. Og så fik vi jo travlt, og så måtte vi blive hernede og hjælpe til, fortæller Per Nielsen.

Han er blot en af mange danskere, der har oplevet de flere og flere skybrud, som DMI har registreret de senere år, og som vi ifølge DMI vil se en del flere af fremover.

Men problemet med oversvømmelser i Benløseparken har man forsøgt at komme til livs. En park med regnvandsbassiner er løsningen, men samtidig er stedet blevet et rekreativt område for områdets beboere.

Per Nielsen husker et af skybruddene, hvor han måtte hjælpe med at svabe vand op fra gulvet, fordi det løb ned i ejendommens kælder. Foto: Peter Kryger - TV ØST

Området er anlagt i et samarbejde mellem Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning. Og det var en ny måde at arbejde på.

- Der blev lavet om på lovgivningen, så forsyningsselskabet og kommunen kunne gå sammen i et samarbejdsprojekt om at klimatilpasse et område, og det sprang man ud i og prøvede af, fortæller Elsebeth Furbo, projektleder, Ringsted Kommune.

Området sikrer udover de ti blokke i Benløseparken også to daginstitutioner og et indkøbscenter mod oversvømmelse og fungerer med forskellige bassiner, der kan rumme store mængder regnvand.

Borgerne blev inddraget

Idéen var, at når man vidste, man var nødt til at lave en løsning for at lede vandet væk fra området, at man så også kunne inddrage borgerne. Sådan havde man ikke gjort hidtil.

- Normalt, når man lægger kloakrør eller lignende, så giver man borgerne informationer om gravearbejdet, men man inddrager dem ikke. Men vi ville gerne have, at borgerne tog området til sig bagefter og brugte det og blev glade for at have det i deres baghaver, fortæller Elsebeth Furbo.

Sådan ændrer klimaet sig:

- Mildere og fugtigere vintre
- Flere hedebølger om sommeren
- Længere tørkeperioder
- Højere vandstand ved vores kyster
- Kraftigere storme
- Voldsommere skybrud med store mængder nedbør

Kilde: FN’s Klimapanel, IPCC

Parken blev indviet i efteråret 2017. Siden har mange benyttet området, der udover at rumme regnvand og glade gæster også er et yndet sted for insekter.

- Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg har boet her i Benløseparken før det blev lavet, og jeg synes, det er en god løsning. Jeg kan se, det bliver brugt meget mere, end det blev førhen, siger Karin Christensen, beboer, Benløseparken.

Klogt af kommunen

Og det er ifølge en lektor i miljø og sundhed også en god idé at inddrage borgerne, når det drejer sig om at tilpasse sig klimaet i kommunerne.

Klima er svært for os at tage del i, og hvis det kun er rød alarm hele tiden, så lukker vi øjnene for det. Men her kan borgerne se, at de kan få noget ud af det

Jesper Holm, lektor i miljø og sundhed, RUC

- Klima er svært for os at tage del i, og hvis det kun er rød alarm hele tiden, så lukker vi øjnene for det. Men her kan borgerne se, at de kan få noget ud af det i form af eksempelvis mere natur i byområder, fiskeri som mulighed i parker eller kølezoner i byerne. Det er klogt, siger Jesper Holm, lektor i miljø og sundhed på RUC.

Samtidig kan det være en ekstra gevinst for kommunerne, mener han.

- Mange provinskommuner har udfordringer med, at folk flytter fra byen, så derfor ønsker man at tiltrække borgere, og her er byfornyelse og grønne områder noget, som man ved, folk interesserer sig for. Man ved, at man bruger grønne områder mere, hvis de ligger inden for en radius af to kilometer fra, hvor man bor. Så hvis kommunen spiller sine kort rigtigt, er det her en rigtig god branding af kommunen, siger Jesper Holm.

Artiklen fortsætter under billedet.

Udover at være et velbesøgt sted for beboere i området, er parken også bygget, så den er attraktiv for insekter.  Foto: Peter Kryger - TV ØST

Giver inspiration til andre projekter

Og der er flere, der mener, at Ringsted Kommunes idé var god.

Faktisk var Ringsted Kommunes idé så god, at den er blevet nævnt i Realdanias udgivelse over de 100 bedste klimaløsninger i Danmark.

I Ringsted Kommune gav projektet en del udfordringer.

- Vi har lært meget undervejs. Der lå ikke rigtig nogen drejebog for, hvordan man løste den type projekter, siger Elsebeth Furbo.

Men det har dog givet inspiration til flere lignende projekter, såsom torveprojektet i Ringsted, og flere andre steder er klimaløsninger også blevet en del af kommende projekter, siger Elsebeth Furbo.

Tilbage hos Per Nielsen i de tilstødende lejligheder i Benløseparken, er der stor tilfredshed, selvom parken og anlægget dog endnu ikke har måtte udstå de store skybrud.

- Jeg håber, det man har lavet ovre i parken, er noget, der så virkelig hjælper. Det er i hvert fald et dejligt område derovre, siger Per Nielsen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App