Efter ekstrem dyr ombygning af Ringsted Station Nu er endnu en ombygning på tegnebrættet

Ringsted Station er netop blevet ombygget for 730 millioner kroner. Men nu har regeringen sat gang i en ny undersøgelse af, hvordan stationen kan forbedres.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ombygningen af Ringsted Station er knap blevet færdig, før planerne om endnu en ombygning nu er på tegnebrættet.

Regeringen har nemlig afsat over fire millioner kroner til en ny undersøgelse, der skal belyse, hvordan stationen kan forbedres.

- Det er et rigtigt godt tegn på den total manglende planlægning, der har været af hele sporarbejdet, omkring indfasningen af den nye bane, og hvordan Ringsted Station skal fungere både som tilkobling til ny bane, men også som en del af landstrafikken, siger talsmand for pendlerne i Ringsted, Henrik Værum Høgh.

Talsmand for pendlerne i Ringsted Henrik Værum Høgh er frustreret over, at Ringsted Station skal gennemgå to ombygninger istedet for at nøjes med en ombygning.
Talsmand for pendlerne i Ringsted Henrik Værum Høgh er frustreret over, at Ringsted Station skal gennemgå to ombygninger istedet for at nøjes med en ombygning. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Ombygning blev dobbelt så dyr

Med etableringen af den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted, er Ringsted Station blevet et knudepunkt for togtrafikken i Danmark.

Derfor gik Banedanmark allerede i slutningen af 2016 i gang med at ombygge stationen, så den var klar til at rumme den øgede togtrafik til og fra stationen.

Den politiske forligskreds bag projektet havde besluttet at bruge 440 millioner kroner på at ombygge og opgradere stationen. Men det viste sig, at udbygningen var voldsomt underbudgetteret, og at prisen for ombygningen i stedet ville løbe op på 961 millioner kroner – altså over dobbelt så dyrt, som man havde regnet med.

Kritik af midlertidig løsning

Den store ekstraregning fik forligskredsen til at vælge en billigere og midlertidig løsning.

Istedet for at lave en jernbanebro, hvor togene frit kan passere, har man valgt at lade togsporene krydse hinanden, så togene bliver nødt til at holde tilbage for hinanden.

Frem for at lade togsporene krydse hinanden, arbejder man på en løsning, hvor togene skal holde tilbage for hinanden.
Frem for at lade togsporene krydse hinanden, arbejder man på en løsning, hvor togene skal holde tilbage for hinanden. Foto: Grafik: DSB

En løsning som har mødt skarp kritik, fordi den ikke vil have kapacitet til at rumme den ekstra togtrafik, der vil komme, når Femern-tunnelen står færdig:

- Det er absolut den skrabede model, den virker, men den virker bestemt ikke optimalt, og den virker ikke efter hensigten, siger talsmand for pendlerne i Ringsted Henrik Værum Høgh.

Ny ombygning undersøges

Nu vil regeringen så have Banedanmark til at undersøge, hvordan stationen kan blive fremtidssikret. Hverken transportminister Benny Engelbrecht (S) eller Socialdemokratiets transportordfører Thomas Jensen har ønsket at stille op til interview.

Men i en mail til TV2 ØST skriver transport- og boligministeriet:

"En forbedret løsning for trafikafviklingen på jernbanen ved Ringsted er vigtig for togtrafikken - både i forhold til at sikre tilstrækkelig kapacitet til togtrafikken via Femern Bælt-forbindelsen, muligheden for at få det fulde udbytte af den nye bane mellem København og Ringsted og for at få skabt mere robusthed i togtrafikken på Sjælland."

Til spørgsmålet om hvorfor man ikke valgte at lave en fremtidssikret løsning i første omgang, skriver ministeriet:

"Beslutningen i april 2018 om etablering af 0-løsningen var foranlediget af den konstaterede fordyrelse på Ringsted Station. Forudsætningen for beslutningen om 0-løsningen har således været at tilvejebringe den påkrævede kapacitet til at kunne afvikle den forudsatte trafik i 2020."

Flere løsninger skal undersøges

Nu er Banedanmark gået i gang med at undersøge mulighederne for Ringsted Station:

- Tidligere er der blevet gennemført undersøgelser af niveaufri udfletninger både øst og vest for Ringsted, og vi er blevet bedt om at genåbne og genbesøge de beslutningsgrundlag, der ligger der, og så er vi blevet bedt om at se på, om der findes en tredje løsning for at skabe en smidig trafikafvikling i Ringsted, siger Thomas Bruun Jessen, der er områdechef i Banedanmark.

Kan du forstå, hvis pendlerne er trætte af, at stationen nu skal igennem to ombygninger i stedet for, man bare havde gjort det første gang?

- I Banedanmark er vi altid meget opmærksomme på, at vi støjer og generer, når vi bygger, og selvfølgelig har vi også fuld forståelse for, at vi også vil komme til at genere nogle i forbindelse med en eventuel senere ombygning, fastslår områdechefen.

Områdechef i Banedanmark Thomas Bruun Jessen fastslår, at både en niveaufri udfletning øst og vest for Ringsted er på tegnebrættet.  
Områdechef i Banedanmark Thomas Bruun Jessen fastslår, at både en niveaufri udfletning øst og vest for Ringsted er på tegnebrættet.   Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Pendlere bifalder holdbar løsning

Trods endnu en ombygning i sigte er pendlertalsmanden glad for, at der nu skal findes en holdbar løsning på Ringsted Station:

- Man har taget sig sammen, kan man sige, og fået hul på den her byld, som krydsningerne i Ringsted er, så jeg er glad for, de sætter gang i en ny omgang, siger Henrik Værum Høgh.

Nu håber han bare, politikerne er villige til at poste de nødvendige kroner og øre i projektet:

- Det kan godt være, det bliver en dyr løsning og lave den gode løsning fra start af, men vi har allerede smidt næsten en lille milliard i projektet hernede, uden det er blevet rigtigt godt, så man skal tænke sig godt om, og så skal man vurdere, hvad der bedst kan betale sig og lave, og så skal man bruge de midler, der skal til for at gøre det godt, siger han.

Banedanmark har fået otte måneder til undersøgelserne. Herefter skal politikerne på Christiansborg drøfte, hvilken løsning, man vil gå videre med.