Broerne falder i Glumsø for at gøre plads til nyt højhastighedstog

To uger af i alt otte måneder med togbusser mellem Næstved og Ringsted er gået. Imens skrider sporarbejdet hastigt frem dog med enkelte overraskelser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et par uger inde i det otte måneder lange arbejde med at opgradere jernbanen mellem Ringsted og Næstved er der allerede sket store forandringer i den sjællandske stationsby Glumsø.

Det viser luftfotos fra området. Siden 28. marts, hvor banen lukkede og byggeriet gik i gang, er to broer i byen blevet revet ned, og i den kommende tid skal der flyttes store mængder jord, forklarer Klaus Studstrup Jørgensen, projektdirektør på Ringsted-Femern Banen hos BaneDanmark.

- Vi er kommet godt i gang. Vi startede med at fjerne sporene – i alt omkring 20 kilometer spor, som skal lægges ud igen, siger han til TV2 ØST og tilføjer:

- Der er rigtig meget gang i den lige nu.

Artiklen fortsætter under billedet

Her lå der ind til for nylig en jernbanebro hen over Sandbyvej i Glumsø. Nu er den revet ned for at gøre plads til en ny bro, der passer til højhastighedsbanen mellem Ringsted og Femern. Længere mod syd er også broen over Holmager blevet revet ned.
Her lå der ind til for nylig en jernbanebro hen over Sandbyvej i Glumsø. Nu er den revet ned for at gøre plads til en ny bro, der passer til højhastighedsbanen mellem Ringsted og Femern. Længere mod syd er også broen over Holmager blevet revet ned. Foto: Henrik Larsen

Arbejdet med at fjerne sporene, så man kunne komme i gang med jordarbejdet og fjerne broerne, er gået hurtigere end ventet, fortæller Klaus Jørgensen.

- Der er meget broarbejde lige omkring Glumsø, hvor der skal bygges to ny broer. De gamle broer skal erstattes, fordi sporet flyttes nogle meter mod øst, forklarer han.

Sporet skal flyttes for at gøre plads til en udretning af den kurve, som togene fremover skal køre gennem ved Glumsø.

Artiklen fortsætter under billedet

Sådan kommer den udrettede bane til at se ud ved Glumsø. Den gamle bane ses til venstre i billedet.
Sådan kommer den udrettede bane til at se ud ved Glumsø. Den gamle bane ses til venstre i billedet. Foto: Banedanmark

I dag køres der med 160 kilometer i timen gennem byen – i fremtiden skal gennemkørende tog passere med 200 kilometer i timen på vej mod Tyskland, og det kræver en udretning af sporet.

quote Vi håber, vi holder planen. I løbet af en måned har vi et godt billede af, hvor vi ender.

Klaus Studstrup Jørgensen, projektdirektør, Ringsted-Femern Banen

Sporarbejdet er en del af forberedelserne til det danske landanlæg på Fermen Bælt-forbindelsen. Lokalt i Glumsø forventes de to nye jernbanebroer at stå klar i starten af juni måned.

Fordobling af rejsetiden

Der hersker næppe tvivl om, at et sporarbejde giver bekymrede miner hos pendlerne, som for tiden må rejse med togbus. Det har mere end fordoblet rejsetiden mellem Næstved og Ringsted.

Næstved station første covid-19-morgen
Læs også
Otte måneders pendlermareridt er startet - rejsetiden er fordoblet
Næstved station første covid-19-morgen
Læs også
Otte måneders pendlermareridt er startet - rejsetiden er fordoblet

Først skulle sporarbejdet vare i fem måneder, hvilket siden blev forlænget til otte. Om corona-krisen skal give yderligere forsinkelser, er der her og nu ikke noget, som peger på, men:

- Det er svært at sige, hvordan det kommer til at gå i den kommende tid, for vi skal have nogle udenlandske eksperter hertil, som skal bistå med blandt andet opførelsen af en række nye broer, dog ikke dem i Glumsø, siger Klaus Jørgensen.

Risiko for forsinkelse

Dog har der været et par andre overraskelser, som kan få tidsplanen til at vakle. For den våde vinter har gjort, at der skal flyttes ekstra meget jord til og fra området.

Artiklen fortsætter under billedet

Der er travlhed i Glumsø for tiden, hvor mere end 66.000 lastvogne forventes at passere på vej til og fra byggepladsen med i alt en halv million kubikmeter jord, som skal flyttes.
Der er travlhed i Glumsø for tiden, hvor mere end 66.000 lastvogne forventes at passere på vej til og fra byggepladsen med i alt en halv million kubikmeter jord, som skal flyttes. Foto: Henrik Larsen

- Jorden er meget våd, selvom det senest har været meget tørt i vejret, så vi skal have tilført mere stabilt jord, end vi havde regnet med fra starten, forklarer projektchefen.

Om det potentielt kan give forsinkelser, lyder svaret:

- Det håber vi ikke, men vi kan ikke garantere det. Vi håber, vi holder planen. I løbet af en måned har vi et godt billede af, hvor vi ender.

Læs også
Frustrerede pendlere mødte Banedanmark forud for otte måneders sporarbejde
Læs også
Frustrerede pendlere mødte Banedanmark forud for otte måneders sporarbejde

Foruden nedrivningen af to broer i Glumsø omfatter projektet opførelsen af en helt ny station med bussluse og cykelparkering tæt ved perronerne. Den nye jernbane bliver også skærmet af med støjskærme, ligesom der på perronerne oprettes læskærme. Stationsbygningen bevares.

Artiklen fortsætter under billedet

- Lige nu kommer der meget tung trafik i området – det ved vi alle, det er ikke særligt rart, men det er en kort periode, men dog meget intensiv periode, så er det overstået, siger Klaus Studstrup Jørgensen, projektdirektør på Ringsted-Femern Banen hos BaneDanmark
- Lige nu kommer der meget tung trafik i området – det ved vi alle, det er ikke særligt rart, men det er en kort periode, men dog meget intensiv periode, så er det overstået, siger Klaus Studstrup Jørgensen, projektdirektør på Ringsted-Femern Banen hos BaneDanmark Foto: Henrik Larsen

- Støjskærmene er egentlig udløst af, at der skal køre flere godstog på sigt, men vi opfører dem allerede nu, hvor vi er i gang, og naboerne kan få glæde af det med det samme, fortæller Klaus Jørgensen.

Imens fremtiden forhåbentlig bliver mere rolig for borgerne i Glumsø, må de i de kommende otte måneder væbne sig med tålmodighed og lægge øre til megen støj.

Halv million kubikmeter jord køres væk

Som led i ombygningen skal der flyttes 500.000 kubikmeter jord i og omkring Glumsø. Eftersom en lastbil kan transportere cirka 15 kubikmeter jord, kan det ikke undgås, at mængden af lastbiler i området vil stige, har BaneDanmark tidligere oplyst.

Det svarer til, at godt 66.000 lastvogne vil passere gennem byen i anlægsperioden.

- Lige nu kommer der meget tung trafik i området – det ved vi alle, det er ikke særligt rart, men det er en kort meget intensiv periode, men så er det overstået.

Uden broen over Sandbyvej skal skolebørn i Glumsø ud på en længere omvej – men det er der fundet en løsning på, bekræfter projektchefen.

Læs også
Byggeriet af Storstrømsbroen risikerer at blive forsinket
Læs også
Byggeriet af Storstrømsbroen risikerer at blive forsinket

- På et offentligt møde i januar gav borgerne udtryk for et ønske om, at deres børn kunne undgå en lang omvej ad en trafikeret vej for at krydse banen, mens vi arbejder. Det har vi lyttet til, og derfor har vi nu anlagt en sti inde på stationsområdet, så gående og cyklister kan komme trygt på tværs over banen.

100 år gammel bro skal indgå i lyntogslinje

Storarbejdet på jernbanen mellem Næstved og Ringsted strækker sig over 30 kilometer. Banen passerer på vejen den næsten 100 år gamle Susåbro ved Vrangstrup fra 1924, der med sine 15 meters frihøjde over Suså var den højeste bro i Danmark, da den i sin tid blev indviet.

- Vi fjerner den øverste del af betondækket og udskifter fugtmembranen, inden vi støber op igen, ligesom der installeres tidssvarende rækværk på broen. Men grundlæggende bevares broen, som den er, siger Klaus Studstrup Jørgensen og tilføjer:

- Broen har det fint. Den kan holde mange år i endnu, hvis den får en kærlig hånd nu her.

Dermed har broen overlevet Storstrømsbroen fra 1937, der om føje år vil blive revet ned.

- Men på begge sider af Susåbroen arbejder vi med blød bund under sporet, hvor vi skal ned i underbunden og have bygget op. Der er meget blødt i området derude.

Artiklen fortsætter under billedet

Susåbroen ved Vrangstrup er fra 1924. Nu forberedes broen - der er i god stand - til at tog kan passere den med 200 kilometer i timen.
Susåbroen ved Vrangstrup er fra 1924. Nu forberedes broen - der er i god stand - til at tog kan passere den med 200 kilometer i timen. Foto: Skraafoto.dk / Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Broen blev bygget af Monberg og Thorsen fra 1923-1924. De overtog opgaven med at bygge en bro til den nye midtsjællandske jernbane, efter at den oprindelige bro fra 1918 slog revner og til sidst måtte sprænges bort, allerede inden den var taget i brug.

Jernbanen mellem Ringsted og Næstved blev indviet i 1925.


Nyhedsoverblik