¨

Borgernes adgang til at klage skal strammes op

Foto: TV ØST

Klagesystemet over kommunale afgørelser skal forenkles, så borgerne fremover kun kan klage et sted.

Borgerne får fremover kun et skud i bøssen, når de ønsker at klage over kommunale afgørelser, skriver Jyllands-Posten. Regeringen vil gennemføre en stor omlægning af de nuværende statsforvaltninger. Det vil spare omkring 100 millioner kroner og betyder, at det nuværende antal medarbejdere skæres ned fra 695 til 600.

Statsforvaltningerne har ifølge økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) været underfinansieret, siden de kom til verden i forbindelse med kommunalreformen. Men udover at være en spareøvelse så vil omlægningen også sikre bedre og mere ensartet klageadgang, mener ministeren.

- Det nuværende system har været præget af fejl, uensartet behandling og lange sagsbehandlingstider. Retssikkerhed er ikke kun ensbetydende med at kunne klage, klage og klage, sagde Vestager ved fremlæggelsen af forslaget torsdag og fortsatte:

- Retssikkerhed handler i højere grad om at give borgerne en ensartet behandling, og det kommer nemmere til at ske ved at samle sagerne et sted.

 

Center i Ringsted lukker

Omlægningen er en del af finanslovforhandlingerne og bakkes op både til højre og venstre for regeringen.

- I dag træffes der mange forskelligartede afgørelser lokalt, og det er først, når sagerne ender i Ankestyrelsen, at man får den principielle afgørelse. Fremover går man lige til principafgørelserne, og det får alle glæde af, siger Per Clausen fra Enhedslisten til Jyllands-Posten.

Planen betyder, at de fem nuværende statsforvaltninger nedlægges og erstattes af fem specialcentre, som hver får deres klageområde. Det kan for eksempel være byggesager.

Skilsmisser og sager om børns samvær skal stadig behandles lokalt for at sikre borgernes adgang til sagerne. Men de nuværende ti centre skæres ned til otte. Lukningerne rammer centrene i Ringsted og Ribe.

 

Sådan forenkles klagesystemet

  • De fem nuværende statsforvaltninger nedlægges og erstattes af fem specialcentre med hver sin opgave under én fælles ledelse.
  • Klagesystemet forenkles, så der ikke længere er to men kun én instans, Ankestyrelsen, for borgerne at klage til.
  • Undtagelsen er dog sager om forældremyndighed, samvær og bopæl, som kræver, at borgerne møder personligt op. Disse sager skal fortsat behandles i lokale centre, som dog reduceres fra ti til otte.
  • Omlægningen betyder en reduktion i antallet af ansatte fra cirka 700 til 600 årsværk, og besparelsen ventes at blive på 93 millioner kroner.

/ritzau/

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App