Borgere i opråb forud for politisk beslutning: Udfletning er den eneste rigtige løsning ved Ringsted Station

Folketingets partier står over for at beslutte, hvordan Ringstedbanen skal udvides. I Ringsted er der bred enighed om, at der kun er én rigtig løsning.

- Jeg vil meget gerne have en østlig udfletning, fastslår Bjarne Nielsen.

Han har været med til at samle over 1300 underskrifter ind, der støtter en østlig udfletning.

- Det er vigtigt for Ringsted og for byens udvikling, og det er den eneste løsning, der løser de grundlæggende problemer her på Ringsted Station, siger Bjarne Nielsen. 

Bjarne Nielsen har været med til at indsamle over 1300 underskrifter for en østlig udfletning ved Ringsted Station.
Bjarne Nielsen har været med til at indsamle over 1300 underskrifter for en østlig udfletning ved Ringsted Station. Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Ringsted Station er et helt centralt knudepunkt for togtrafikken i Danmark, hvor tog fra både øst, vest og syd krydser hinanden. Med en kommende forbindelse over Femern Bælt er der brug for mere plads til de mange tog, der skal passere Ringsted.

Derfor skal folketingets partier inden for de kommende måneder beslutte, om der skal laves en ny udfletning i Ringsted, eller om der skal laves en helt ny omfartsvej.

To løsninger på bordet

Med en østlig udfletning vil der blive lavet en jernbanebro mellem Kværkeby og Ringsted, hvor togene på den nye Ringstedbane kan krydse togene fra Roskilde-Ringsted-banen, uden de skal holde tilbage for hinanden, som det er tilfældet i dag.

Krydsningskonflikt
Foto: Høringssvar Thomas Albøg Olsen

En sydlig omfartsvej vil derimod lede en del af togtrafikken syd om Ringsted i stedet for ind gennem byen. Det er endnu uvist, præcis hvor den vil gå, men det kan komme til at se ud som på kortet her, hvor omfartsvejen går igennem Høm, Tolstrup og tæt på Havbyrd:

Borgergruppen "For den østlige jernbaneudfletning ved Ringsted" har overført Banedanmarks linjeføring til et målfast kort, som giver en indikation af, hvor en sydlig omfartsbane vil komme til at gå.
Borgergruppen "For den østlige jernbaneudfletning ved Ringsted" har overført Banedanmarks linjeføring til et målfast kort, som giver en indikation af, hvor en sydlig omfartsbane vil komme til at gå. Foto: Thomas Albøg Olsen

- Det vil jo betyde, at vi mere eller mindre vil blive afskåret fra Ringsted, fordi den vil pløje gennem vores veje herude, og mange af de små kommunale veje vil formentlig blive lukket, så det vil splitte os ad, siger Helle Seneka, der er næstformand i Havbyrd Bylaug.

Næstformanden for Havbyrd Bylaug Helle Seneka frygter, at en sydlig omfartsbane vil ødelægge landsbyen.
Næstformanden for Havbyrd Bylaug Helle Seneka frygter, at en sydlig omfartsbane vil ødelægge landsbyen. Foto: Morten Spuhr - TV2 ØST

Bred enighed i Ringsted

Ifølge Banedanmark vil der være en tidsgevinst ved en sydlig omfartsvej, mindre støjgener i Ringsted by og større kapacitet. Alligevel er der både blandt borgere og lokalpolitikere bred enighed om, at en østlig udfletning vil være den bedste løsning for byen.

Selv om det måske ikke vil være det bedste for jer i Havbyrd, kunne det så ikke være det bedste for togpassagerne?

- Vi synes godt, vi kan se ud over vores egen næsetip, men den sydlige omfartsvej løser ikke de trafikale problemer. Det er der jo masser af undersøgelser, der viser, så det giver ikke nogen mening for os, siger Helle Seneka.

Delte meninger på Christiansborg

På Christiansborg er de indledende forhandlinger så småt gået i gang. Ligesom borgerne i Ringsted foretrækker Dansk Folkeparti og Venstre en østlig udfletning:

- Det viser sig jo med al tydelighed, at det er den, der har den højeste interne rente, det vil sige, det er sådan set den, der er det samfundsmæssige mest fornuftige valg, og det er også det, der generer færrest borgere i Ringsted, siger Louise Schack Elholm, der er valgt i Ringstedkredsen for Venstre.

Regeringen har tidligere meldt ud, at den ønsker at undersøge begge løsninger nærmere, men ifølge Socialdemokratiets transportordfører er de åbne over for helt at droppe undersøgelserne af den sydlige omfartsbane, hvis der ikke er opbakning til den:

- Vi lytter både til de lokale i Ringsted, og vi lytter til de partier, der kommer ind til forhandlingsbordet, og hvis det alligevel viser sig, at der er nogen, der vil være med til at undersøge den sydlige, så kan det godt være, vi undersøger den, men som det ser ud nu, så kan jeg forstå, at der ikke er særlig stor tilslutning til den, og så vil vi ikke stå stejlt på den, siger Thomas Jensen, der er transportordfører for Socialdemokratiet.

Midlertidig løsning

Det er ellers knap to år siden, Banedanmark blev færdige med den 730 millioner kroner dyre ombygning af Ringsted Station. Det skete i forbindelse med anlægningen af den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted. 

Først var det meningen, at der skulle laves en vestlig udfletning, men den blev lagt i graven efter massiv modstand fra borgere og lokalpolitikere i Ringsted.

Herefter blev det besluttet, at der i stedet skulle laves en niveaufri udfletning. En niveaufri udfletning er grundlæggende en jernbanebro eller tunnel, som fører nogle af jernbanesporene over nogle andre jernbanespor, så togene er fri for at køre i samme niveau.

Men projektet viste sig at være voldsomt underbudgetteret, og for at spare penge valgte den politiske forligskreds bag at sløjfe den niveaufri udfletning og i stedet lave den nuværende løsning, hvor togsporene krydser hinanden, så togene bliver nødt til at holde tilbage for hinanden. 

- Samfundet kunne have sparet rigtig mange penge, hvis man havde lyttet mere til borgerne for fem-syv år siden, og man havde lavet den østlige udfletning samtidig med, at den nye bane blev bygget, konstaterer Bjarne Nielsen. 

Fra start har det dog været en midlertidig løsning, da den ikke vil have kapacitet til at rumme den ekstra togtrafik, der vil komme, når Femern-tunnelen står færdig.

Nyt beslutningsgrundlag og nye undersøgelser

Derfor igangsatte regeringen ved årsskiftet sidste år en ny undersøgelse, der skulle belyse, hvordan stationen kunne forbedres.

I januar i år var Banedanmark så klar med det beslutningsgrundlag, som politikerne skal træffe den endelige beslutning ud fra.

I beslutningsgrundlaget er der præsenteret fem løsningsforslag: en vestlig jernbanebro med udfletning, en østlig jernbanebro med udfletning og tre forskellige omfartsbaner, der hver især kan sende togtrafik uden om Ringsted Station.

Regeringen vil dog kun lave VVM-undersøgelser for den østlige udfletning og den korte sydlige omfartsbane, hvorved Banedanmarks øvrige løsningsforslag ser ud til at være droppet.

Fordele og ulemper ved en østlig udfletning

Fordele og ulemper ved en kort sydlig omfartsbane

Nu håber borgerne i Ringsted på, at politikerne vælger den gode og holdbar løsning.

- Vi har mødt så mange gode tilkendegivelser fra både politikere og borgere, så jeg håber, at Folketinget også er i stand til at tage en god beslutning nu, så vi kan komme videre, siger Bjarne Nielsen

Det ventes, at partierne på Christiansborg lander en aftale inden sommerferien.