¨

Banedanmark: Ombygning af Ringsted Station bliver ikke et problem før 2028

Sådan ser Ringsted Station ud i dag.

Banedanmark er ved at ombygge Ringsted Station for 730 millioner, som skal laves om igen få år senere, når der kommer flere tog med Femern-tunnelen.

Banedanmark er i øjeblikket i gang med at ombygge Ringsted Station for 730 millioner kroner.

Det sker, fordi Ringsted Station fremover skal fungere som en et knudepunkt for togtrafikken i Danmark. 

Men selvom der nu kastes millioner efter en ombygning, skal ombygningen laves om igen få år senere.

Den nuværende ombygning vil nemlig kun fungere som en midlertidig løsning, for når Femern-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden står færdig, vil stationen ikke have kapacitet til at rumme den ekstra togtrafik, og derfor vil det være nødvendigt at bygge stationen om igen.

Ingen jernbanebro, hvor togene frit kan passere hinanden

Ifølge eksperter vil den nye og billigere løsning ikke blot få konsekvenser for pendlerne i Ringsted, men for alle de pendlere der hver dag kører forbi Ringsted Station.

Det skyldes, at man i stedet for at lave en jernbanebro, hvor togene frit kan passere, har valgt at lade togsporene krydse hinanden, så togene bliver nødt til at holde tilbage for hinanden.

Men ifølge Banedanmark vil der ikke opstå udfordringer med kapacitetsmæssige problemer før 2028.

Flere forskellige løsninger har været på tale, inden den politiske forligskreds bag projektet skulle træffe en beslutning.

Prisen for at opgradere Ringsted Station og bygge stationen med den nye Ringstedbane blev fordoblet siden projektets vedtagelse fra 440 millioner kroner til 961 millioner kroner. Som konsekvens af fordyrelsen valgte den politiske forligskreds i april at ombygge stationen efter den såkaldte 0-løsning i stedet for den planlagte 0+-løsning. Derved ville man opnå en besparelse på 231 millioner kroner.

En 0-løsning indebærer en mere simpel udfletning og indeholder ikke en hastighedsopgradering til 180 km/t gennem Ringsted Station.

Frem for at lade togsporene krydse hinanden, arbejder man på en løsning, hvor togene skal holde tilbage for hinanden. Grafik: DSB

Banedanmark: Der vil ikke blive kapacitetsproblemer før 2028

TV ØST har forsøgt at få svar på, hvorfor Banedanmark i april valgte at anbefale forligskredsen en 0-løsning, når:

  1. Den alligevel skal laves om igen, når Femern-tunnelsen åbner
  2. Vil skabe en flaskehals og give forsinkelser for togtrafikken
  3. Ikke er rentabel i forhold til den samfundsøkonomiske analyse

I en mail til TV ØST skriver Banedanmark følgende:

Det er korrekt, at der skal en ombygning til, når Femeren-tunnelen åbner. Det skyldes dog ikke beslutningen om 0-løsningen. I forbindelse med beslutningen om, at der skulle bygges en 0+-løsningen fremfor en niveaufri udfletning skrev daværende Transportminister Hans Chr. Schmidt i sin orientering af TRU i juni 2016, at der tidligst vil kunne opstå kapacitetsmæssige problemer ved åbningen af Femern forbindelsen i 2028. Det har således været et kendt forhold i forbindelse med beslutning om at bygge 0+-løsningen fremfor en niveaufri udfletning.

Banedanmarks orientering til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget kan læses her.

Nødvendigt set i lyset af voldsomme budgetoverskridelser

I en artikel fra Ingeniøren om samme emne, har Banedanmark erkendt, at den reducerede 0-løsning er den ringeste set med samfundsøkonomiske briller.

Når Banedanmark alligevel har anbefalet politikerne at vælge 0-løsningen for Ringsted Station, skyldes det, at besparelsen her og nu på 231 millioner kroner er nødvendig i lyset af projektets voldsomme budgetoverskridelse.
Her skrev Banedanmark til Ingeniøren i en mail:

Det er korrekt, at den samfundsøkonomiske analyse viste, at 0+-løsningen finansieres inden for Banedanmarks egen ramme til fornyelse. Således ville finansieringen af den yderligere fordyrelse af 0+-løsningen i forhold til 0-løsningen betyde, at andre regularitetsstøttende projekter måtte ud prioriteres.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App