¨

Ældreplejen skal styrkes – tre kommuner i Region Sjælland er med i forbedringsprogram

De 15 nye kommuner skal arbejde med medicinområdet og vælger derudover yderligere to indsatsområder på baggrund af de aktuelle problemstillinger i kommunerne. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Tre kommuner fra Region Sjælland er en del af et forbedringsprogram i ældreplejen. I alt skal 15 nye kommuner være med.

Borgerne i ældreplejen skal have den rette pleje og behandling – hver gang. Det har projektet ”I sikre hænder” haft fokus på siden 2013, og nu skal tredje bølge af programmet sparkes i gang.

Kvalitet og værdighed i ældreplejen er en væsentlig prioritet for mig, og jeg er derfor også meget glad for, at erfaringerne kan udbredes til yderligere 15 kommuner

Magnus Heunicke (S), sundheds- og ældreminister

Fra efteråret 2020 går 15 nye kommuner derfor i gang med programmet, der har til formål at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Blandt de 15 nye kommuner er Guldborgsund, Ringsted og Slagelse fra Region Sjælland.

Det skriver Dansk Selskab for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

- Vi har i de to forrige perioder med ”I sikre hænder” set, hvordan denne måde at arbejde på i hjemmeplejen og på plejecentre har været med til at løse nogle af de udfordringer, der har været med at sikre høj kvalitet og patientsikkerhed i det daglige arbejde på ældreområdet.

- Kvalitet og værdighed i ældreplejen er en væsentlig prioritet for mig, og jeg er derfor også meget glad for, at erfaringerne kan udbredes til yderligere 15 kommuner, siger sundheds-  og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Erfaringer skal gives videre

Siden 2013 har 18 kommuner været en del af programmet, heriblandt Lolland Kommune, hvor der er blevet arbejdet med de kliniske og de organisatoriske indsatsområder. Her har man blandt andet haft fokus på at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant. Medarbejdere og ledelse har også fået forbedringsmetoder til blandt andet at skabe systematiske arbejdsgange.

I sikre hænder-programmet:

Programmet "I sikre hænder" består af seks kliniske indsatsområder:

 • Tryksår
 • Medicin
 • Fald
 • Infektioner
 • Ernæring
 • Tidlig opsporing

Programmet består også af to organisatoriske indsatsområder:

 • Ledelse af forbedringsarbejde
 • Borger- og pårørendesamarbejde

De 15 nye kommuner skal arbejde med medicinområdet og vælger derudover yderligere to indsatsområder på baggrund af de aktuelle problemstillinger i kommunerne.

 

 

Kilde: www.isikrehænder.dk

Se mere

Erfaringerne viser, at metoderne er med til at sikre borgerne den rette pleje samtidig med, at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet. Det er derfor viden og erfaringer fra disse indsatsområder, som de 15 nye kommuner nu skal tage ved lære af og arbejde videre med.

- Denne tilgang til deling af erfaringer og viden om, hvad der virker, er noget, alle i sundhedsvæsenet kan lære af, siger Magnus Heunicke.

Fremmer patientsikkerheden

Jens Kristian Hedegaard er næstformand i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, hvor han sidder i bestyrelsen som repræsentant for KL. Han mener, at det er glædeligt, at metoden fra ”I sikre hænder” nu udbredes til flere kommuner. Ifølge ham er ”I sikre hænder” nemlig en relativ enkel metode til at fremme patientsikkerheden.

- Udover de skader, der kan ske, når sikkerheden ikke er i orden, så er det at gøre tingene rigtigt i første omgang også den hurtigste måde at gøre det på, siger Jens Kristian Hedegaard.

Udover Guldborgsund, Ringsted og Slagelse kommuner er kommunerne Ballerup, Fredericia, Gentofte, Gribskov, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø med i forbedringsprogrammet.

I sikre hænder 3:

 • "I sikre hænder 3" er finansieret gennem ”Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-  og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023”, hvor regeringen har afsat 16 millioner kroner til udbredelse af forbedringsprogrammet.  
 • Midlerne er afsat som del af opfølgning på demenshandlingsplan 2025, og derfor er en del af målet også, at kommunerne efter forløbet skal kunne vise en markant fremgang og fastholdelse i forhold til sikker medicinering af borgere med demens.
 • I forløbet tages der udgangspunkt i kommunernes etablerede praksisser og organisering, for at de kan arbejde med de fokusområder, der er mest behov for hos dem. De vil dog alle arbejde med medicinpakken, hvor målet er at reducere antallet af medicinfejl. Tidligere kommuner i ”I sikre hænder” har vist, at det er muligt helt at udrydde medicinfejl, der kræver lægekontakt.
 • I sikre hænder er et samarbejde mellem Sundheds- og ældreministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Se mere

 

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App