Åbent brev fra sygeplejersker med hård kritik af Region Sjælland: Vi går hjem med dårlig samvittighed

Rekordhøj antal genindlæggelser og få ressourcer er blot nogle af kritikpunkterne fra sygeplejerskerne. Region Sjælland erkender problemet.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vi går ofte hjem med dårlig samvittighed. Sygeplejersker på Region Sjællands sygehuse, i psykiatrien og i regionens kommuner må hver eneste dag prioritere benhårdt for at nå de livsvigtige opgaver hos patienter og borgere på sygehusene og i kommunerne.

Sådan indleder sytten af sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentanter fra Region Sjælland et åbent brev til politikere og ledere i sundhedsvæsenet i Region Sjælland og i regionens kommuner.

De håber, at brevet kan være med til sætte fokus på manglende ressourcer i sundhedsvæsnet.

quote Det har konsekvenser for patienternes sikkerhed, når vi ikke er nok ansatte

Annette Møller, talsperson

Tillidsrepræsentanterne, der blandt andet skriver brevet på vegne af sygeplejerskerne på regionens sygehuse i Ringsted, Slagelse, Næstved, Holbæk, Nykøbing Falster, Køge og Roskilde, frygter, at de ifølge dem begrænsede ressourcer får alvorlige konsekvenser. 

- Det har konsekvenser for patienternes sikkerhed, når vi ikke er nok ansatte. Det kan give patienterne en dårligere eller længere indlæggelse, som giver problemer andre steder, når de for eksempel bliver udskrevet for tidligt, og hjemmeplejen skal tage sig af dem, siger Annette Møller, der er tillidsrepræsentant for 700 ansatte på Holbæk Sygehus og talsperson for vilkårene på alle regionens sygehuse, til TV ØST.

De sytten fællestillidsrepræsentanter repræsenterer i alt 6.800 aktive sygeplejersker. 

Får fejlagtige informationer om medicin

I det åbne brev skriver tillidsrepræsentanterne desuden, at det sker, patienter bliver udskrevet i de sene nattetimer - sommetider uden den nødvendige medicin, de rette recepter eller med fejlagtige informationer om medicin og øvrig behandling.

Når patienter udskrives hurtigt, uden de nødvendige forberedelser i samarbejde med kommunens hjemmesygeplejersker, kan genindlæggelse ifølge Annette Møller være eneste mulige løsning.

quote Rent politisk snakker man om sammenhæng og patienter i fokus. Men det er bare ikke hverdagen på sygehusene. Vi har ikke ressourcerne til det

Annette Møller, talsperson

I brevet tilføjer tillidsrepræsentanterne, at det samtidig er værd at bemærke, at der i næsten alle Region Sjællands kommuner er færre sygeplejersker pr. 1.000 borgere, end der er på landsplan.

- Rent politisk snakker man om sammenhæng og patienter i fokus. Men det er bare ikke hverdagen på sygehusene. Vi har ikke ressourcerne til det, siger Annette Møller.

Lider under et krydspres

Længere nede i brevet skriver tillidsrepræsentanterne, at der også mangler sygeplejersker i psykiatrien.

Nogle psykiatriske afdelinger havde ifølge tillidsrepræsentanterne brugt deres samlede vikarbudget for hele 2017 i januar måned, derfor var der allerede i marts 2017 vikarstop. Konsekvensen blev, at nogle afdelinger i psykiatrien arbejder med weekendbemanding.

Annette Møller beskriver det pres, som sygeplejerskerne og hjemmehjælperne lider under, som et krydspres, der kommer fra både politikere og borgere.

Og i sidste ende betyder det, at sygeplejersker jævnligt må afvise at hjælpe patienter på toilettet eller give hjælp til at få noget at drikke. Nogle dage gives der ifølge hende minimal hjælp til personlig hygiejne, ligesom de nedprioriterer den nødvendige mobilisering, eller medicinen bliver givet for sent.

Stigning i antallet af indlæggelser fra bosteder

I det åbne brev skriver tillidsrepræsentanterne, at man har set en stigning i antallet af indlæggelser af borgere fra socialpsykiatriske bosteder, fordi deres situation ikke kan håndteres på bostederne:

Vi har en fornemmelse af, at der mangler faglighed og ressourcer på bostederne. Vi opfordrer derfor til at styrke de socialpsykiatriske bosteder, til gavn for både beboerne på bostederne, de almenpsykiatriske patienter – og de psykiatriske sygeplejersker.

- Vi har et håb om, at Region Sjælland og politikerne får forståelse for vores problem, siger Annette Møller.  

Formand for Region Sjælland: Vi tager det meget alvorligt

Hos Region Sjælland tager man ifølge formand Jens Stenbæk (V) kritikken meget alvorligt

- Vi er fuldt opmærksom på, at vores personale har rigtig travlt. De konkrete udfordringer og problemer, som der bliver nævnt i det åbne brev, er nogle ting, som regionsrådet allerede er opmærksom på og har adresseret i vores arbejde og i vores dialog med vores sygehusledelse, siger Jens Stenbæk (V), formand for Region Sjælland, til TV ØST.

quote Vi er fuldt opmærksom på, at vores personale har rigtig travlt

Jens Stenbæk (V), formand for Region Sjælland

Det er en hård kritik i det åbne brev. Er der en tillidskrise mellem regionen og sygeplejerskerne?

- Det oplever jeg på ingen måde, når jeg har løbende kontakt med vores personale. Tværtimod. Jeg oplever egentlig, at når vi kigger på vores trivselsmålinger, så kan vi se på målepunktet som socialkapital, som dækker over tillid og inddragelse af medarbejderne, at vi har stor fremgang. Så generelt oplever jeg en god tillid mellem politisk og administrativ ledelse og vores medarbejdere, svarer Jens Stenbæk.

I brevet nævner tillidsrepræsentanterne blandt andet, at der er rekordhøj antal genindlæggelser. Kan du være tilfreds med det som regionsrådsformand?

- Nej, det kan jeg ikke. Og det har regionsrådet også allerede reageret på i maj måned i nogle møder med vores sygehusledelser, hvor vi har bedt om at få nogle analyser i forhold til, hvad der ligger bag genindlæggelserne, og hvordan vi kan gøre det bedre. Det arbejde er allerede i gang. Sygeplejerskernes løsning er, at der skal flere sygeplejesker til, men det kan vi desværre bare ikke levere, fordi der ikke er nogen sygeplejesker i Østdanmark. Der er ikke nogen ledighed. Så regionsrådet er nødt til at finde andre løsninger, svarer Jens Stenbæk.

Det giver et misvisende billede af vores sundhedsvæsen

Længere nede i brevet nævner tillidsrepræsentanterne, at der er 20 procent færre sygeplejesker end i andre regioner. Hvad er din kommentar til det?

- Jamen, det er en sammenligning, jeg er ked af bliver stillet op på den måde. Situationen er faktisk den, at det passer meget godt i forhold til vores behov. Det er sådan, at 20 procent af behandlingen af sjællandske patienter foregår i Region Hovedstaden, derfor skulle vi gerne ligge 20 procent lavere end i hovedstaden, siger Jens Stenbæk. 

quote Jeg skal ikke udelukke, at der sker nogle af de eksempler. Men samarbejdet mellem kommuner og region er blevet langt bedre

Jens Stenbæk (V), formand for Region Sjælland

I brevet beskriver tillidsrepræsentanterne flere konsekvenser som følge af få ressourcer. Et af dem er patienter, som udskrives om natten uden den korrekte vejledning til medicin. Kan du være tilfreds med det?

- Der er løbende samarbejde mellem kommuner for netop at optimere udskrivningsforløbet, og det er vi faktisk blevet bedre til. Jeg skal ikke udelukke, at der sker nogle af de eksempler. Men samarbejdet mellem kommuner og region er blevet langt bedre, og det er lang til siden, at jeg har mødt de helt konkrete eksempler. Men jeg skal ikke udelukke, at det sker, svarer Jens Stenbæk. 

Formand: Vi vil styre vores sundhedsvæsen anderledes

Endnu et eksempel er, at sygeplejerne ikke kan genkende de politiske sætninger som ”Danmarksmester i Sammenhæng” eller ”Patienten i fokus”. Men de oplever faktisk, at de slet ikke har tid til at sætte patienten i fokus. Hvad tænker du som regionsrådsformand om det?

- Jeg tænker, at det her indlæg er et partsindlæg fra nogle sygeplejesker, som har valgt at samle alle de negative ting omkring vores sundhedsvæsen i en skrivelse og dermed ikke give et retvisende billede af, hvordan sundhedstilstanden egentlig er i vores sundhedsvæsen. Jeg har et helt andet billede, hvor jeg har set markant fremgang i forhold til at yde langt mere behandling af vores patienter, kvaliteten af behandlingen er blevet langt bedre, og vi kan blandt andet se, at der er sket markante forbedringer af overlevelse efter kræft. Så jeg er ked af, at det fremgår så negativt, fordi det er ikke et retvisende billede af vores sundhedsvæsen i dag, svarer Jens Stenbæk 

Hvad gør Region Sjælland for at løse de problemer, som du selv siger, der er i sundhedsvæsnet?

- Vi er som sagt allerede i gang med at løse nogle af de ting, som er nævnt i det åbne brev. Men vi vil også gerne have nogle friere rammer, noget som der diskuteres i økonomiforhandlingerne med staten i disse dage. Vi synes heller ikke, at den rigtige måde er at løbe hurtigere og bare øge aktiviteten. Vi skal i højere grad prioritere vores ressourcer derhen, hvor de giver mest værdi for pengene. Så længe staten stiller nogle produktionskrav i forhold til vores sundhedsvæsen hver eneste år på to procent, så har vi svært ved at udnytte de ressourcer på de områder, der har mest værdi for vores patienter. Derfor forsøger vi at overbevise staten om en anderledes styring af vores sundhedsvæsen, siger Jens Stenbæk.