Virus truer danske padder

Over 1200 frøer i en sø ved Slagelse er døde af en virus. Myndighederne frygter, at sygdommen kan sprede sig og gøre alvorligt indhug i bestandene.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Danske padder som frøer, tudser og salamandre, der i forvejen er truede og totalfredede, risikerer nu at blive yderligere reduceret i antal af en dødbringende virus. 

Flere end 1200 padder af arten grøn frø (Rana esculenta) i én sø ved Slagelse er foreløbig døde. Undersøgelser viser, at dødsårsagen er en virus ved navn rana-virus.  Der er alvorlig risiko for, at virussen kan sprede sig til andre dele af landet og gøre alvorligt indhug i bestanden af i forvejen truede padder, oplyser Skov- og Naturstyrelsen.

Hvis bestanden af padder går markant tilbage, forringer det levevilkårene for en række arter, der har padder som en del af deres fødegrundlag. Det gælder for eksempel fugle, rovfisk, hugorme og snoge.