¨

Virksomhed meldt for madsvindel

Foto: TV ØST

Gamba Food i Slagelse står til en bøde for at have solgt fødevarer, der er for gamle. Der er lagt op til en bøde så stor, at en politiefterforskning er nødvendig.

Fødevarevirksomheden Gamba Food A/S i Slagelse er blevet meldt til politiet for svindel med madvarer. Virksomheden menes at have solgt cirka 14 ton varer, som enten var ommærket eller havde overskredet sidste salgsdato.

Varerne blev opdaget, da Fødevarekontrollens Rejsehold den 6. oktober sidste år gennemførte en kontrolaktion mod fryselageret JG Cold Stores i Slagelse. I alt 33 ton varer med overskredet salgsdato kom for dagens lys - hovedsagelig fisk og fiskeprodukter, oplyser Fødevarestyrelsen.

Cold Stores fik besked på at gøre rede for de samlede varepartier. Af dokumentationen fremgik det, at der var udleveret og formentlig også solgt både varer med falske mærker og varer, der var for gamle.

Gamba Food har erkendt forholdet og har under den omfattende efterforskning valgt at samarbejde med myndighederne. Virksomheden bliver alligevel meldt til politiet, fordi sagen er så omfattende, at bøden ventes at blive større, end taksterne for administrativt fastsatte bøder normalt giver mulighed for.

Den normale bødepraksis for salg af ommærkede varer i en gros-leddet er 10.000 kroner. Det samme gælder varer med overskreden salgsdato. Afhængig af virksomhedens størrelse kan beløbene fordobles, så der i dette tilfælde kunne udskrives en administrativ bøde på 40.000 kroner.

Hertil kan lægges en tillægsbøde, der udgør fortjenesten på de solgte varer.

Men da der er tale om så store varepartier, mener Fødevarekontrollens Rejsehold, at bøden i denne sag bør ligge væsentligt over, hvad det er muligt at idømme administrativt.
 
Da kun en politiefterforskning kan skaffe oplysninger nok om omsætningen, så bøden kan få den korrekte størrelse, er sagen derfor meldt til politiet.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App