¨

Vejarbejde på motorvej

Sommeren og efteråret byder på hastighedsnedsættelser omkring Baldersbrøndegrenen.

De sjællandske motorvejspendlere må endnu engang væbne sig med tålmodighed, når vejdirektoratet går i gang med at reparere den bro, der fører Hovedgaden under Baldersbrøndegrenen ved Hedehusene.

Baldersbrøndegrenen er den godt 1 kilometer lange motorvej, der forbinder Roskildevej og Holbækmotorvejen.

Broen trænger til reparation, fordi den oprindelige fugtisolering på brodækket under asfaltbelægningen skal udskiftes. Fugtisoleringen beskytter beton og armering mod vand- og saltindtrægning.

Det forberedende arbejde med at sætte afmærkningsskilte op begynder 11. maj, og selve reparationsarbejdet bliver sat i gang i uge 20. Vejdirektoratet forventer, at arbejdet slutter i oktober 2007.

I arbejdsperioden bliver Hovedgaden reduceret til én vognbane under broen, og der vil også kun være én vognbane i begge retninger hen over broen.  Den tilladte hastighed både på og under broen vil være 50 km/t. Cyklister og fodgængere vil kunne bruge gang- og cykelstien under broen i hele perioden – stien vil dog i kortere perioder være omlagt til den afspærrede del af kørebanen af hensyn til reparationsarbejderne. 

Arbejdet kommer så vidt muligt til at foregå foregå i dagtimerne, og det er planlagt, så gener for omgivelserne som støv- og støj er minimeret. 

Både af hensyn til trafiksikkerheden, men også af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed henstiller Vejdirektoratet til, at trafikanterne respekterer den anviste hastighedsbegrænsning.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App