Ulovlig arbejdskraft under Vordingborg Festuge

Der blev afsløret ulovlig arbejdskraft og momssvindel, da ti restauranter og boder fik uventet besøg af SKAT under Vordingborg Festuge.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I den koordinerede kontrol hvor både SKAT, politiet, Fødevarekontrollen og Vordingborg Kommune talte myndighederne med 52 medarbejdere. I flere tilfælde var lønninger fra tidligere måneder ikke registreret i SKATs systemer. Det bliver undersøgt nærmere, oplyser specialkonsulent Anita Tengbjerg fra SKAT og fortsætter.

- To personer flygtede, da vi trådte ind af døren. De blev hentet tilbage, men den ene nåede at stikke af igen. Det viste sig, at den ene flygtning var her uden arbejds- og opholdstilladelse, så vi vil indstille virksomheden til en bøde på 10.000 kr. for at benytte ulovlig arbejdskraft, og virksomheden får desuden pålagt logbog.

Virksomheden skal dagligt notere de ansattes arbejdstider i logbogen. Hvis bogen ikke er ført korrekt, eller der forsvinder medarbejdere ved besøg, bliver virksomheden indstillet til en bøde på 6.000 kr.

SKAT mødte også tre udenlandske boder, som ikke var registreret for moms. Loven kræver at udenlandske virksomheder skal være momsregistrerede, inden de begynder at virke i Danmark. SKAT sørgede for, at boderne blev registreret med det samme.

- Vi fandt fem medarbejdere på offentlige ydelser, og mødte en langtidssygemeldt medarbejder i en restaurant, men det overlod vi til kommunen at håndtere, fortæller Anita Tengbjerg.