Udvider undersøgelse - regionen vil granske benamputationer ti år tilbage

Efter Region Sjælland har gennemgået 150 patientforløb om benamputationer fra 2019 og frem, skal alle sager tilbage til 2012 nu gennemgås.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Undersøgelsen af benamputationer i Region Sjælland udvides nu, så alle patientforløb 10 år tilbage bliver gennemgået.

Beslutningen er truffet på et møde i forretningsudvalget mandag på baggrund af en indstilling fra administrationen.

Ifølge administrationen vurderes det at svare til 2000 patientforløb. Amputationer på grund af kræft eller ulykker indgår ikke.

- Nu tager vi et ekstra skridt og sørger for, at alle relevante patientforløb de seneste 10 år i denne særlige sag undersøges, så vi kan vejlede patienter og pårørende, der kan have ret til erstatning, til at få afprøvet deres sag, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i en meddelelse.

Undersøgelsen vil både omfatte patienter, som er set af en karkirurg forud for amputation, og patienter, som ikke er set af en karkirurg forud for amputation, oplyser Region Sjælland.

Prisen for en sådan gennemgang af patientjournalerne er endnu ikke fastlagt.

Fem ud af 150 kunne være undgået

Forslaget til udvidelsen af undersøgelsen er kommet, efter der den 16. november blev afholdt et møde mellem Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de tre regioners gennemgang af patientforløbene blev drøftet.

Region Sjælland har i første omgang haft undersøgt patientforløb i perioden 2019 og frem. Undersøgelsen har omfattet patientforløb, hvor patienten ikke er set eller vurderet af en karkirurg et år forud for amputationen.

I alt blev 150 forløb vurderet, og her blev fundet fem patienter, hvor der er tvivl om, hvorvidt deres amputationer kunne have været undgået eller udskudt.

Læs også
Ny kritik af regionsrådsformand i sag om benamputationer
Læs også
Ny kritik af regionsrådsformand i sag om benamputationer

Efterfølgende har administrationen, som aftalt med regionens politikere, drøftet resultaterne med relevante aktører. Det er på den baggrund, at undersøgelsen nu udvides.

Den gennemgang, som Region Sjælland nu vil foretage, svarer således til en tilsvarende undersøgelse i Region Midtjylland.

Ønsker uvildig undersøgelse

Der har været rejst debat omkring regionens undersøgelser af patientforløbene.

Den kritik ønsker man at imødegå, hvorfor regionens administration nu vil gå i dialog med de øvrige regioner og relevante styrelser for at finde en model for journalgennemgangen, der sikrer uvildigheden i den udvidede journalgennemgang.

- Hverken vi eller andre ønsker, at der sås tvivl ved vurderingerne og uvildigheden. Patienter, som har fået foretaget benamputation, skal ikke være i tvivl om uvildigheden i vores undersøgelse, og derfor ønsker vi i denne særlige sag at få andre til at gennemgå patientforløbene fra Region Sjælland, siger Heino Knudsen.

Dette indebærer også, at der skal indgås en aftale med en statslig myndighed eller en eller flere regioner om gennemgang af patientforløbene fra Region Sjælland.

Sagen om benamputationer i Region Sjælland udspringer af en lignende sag i Region Midtjylland.

I august måned kom det frem, at Region Sjælland er den region i hele landet, der har flest benamputationer med flere end 70 amputationer per 100.000 borgere, der er over 50 år, per år. Det fremgik af en rapport fra Danske Regioner.

Ole på Næstved Sygehus
Læs også
Rapport: Region Sjælland har flest amputationer
Ole på Næstved Sygehus
Læs også
Rapport: Region Sjælland har flest amputationer

Rapporten viste også, at Region Sjælland er den region i landet, der har færrest forebyggende karkirurgiske behandlinger.

Dengang blev det meddelt, at man ville gennemgå 80 patientforløb for patienter over 50 år, der har fået amputeret et ben uden forudgående karkirurgisk behandling, for at få mere viden og læring. Ugen efter blev undersøgelsen – som følge af kritik – udvidet til at gå tre år tilbage, som altså nu udvides til i alt ti år.Nyhedsoverblik