Udvalgte flagregler i Danmark

EU-flaget kan frit benyttes i Danmark, men hvordan er det nu lige, det er med de flagregler.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
  • Vil man flage med andre anerkendte staters flag, skal man have en tilladelse fra politimesteren. Tilladelsen gives normalt på tre betingelser: 1.man skal samtidig flage med Dannebrog. 2.Dannebrog skal være mindst lige så stort som det andet flag. 3.man skal anbringe flagene, så Danebrog er mindst lige så fremtrædende end det andet. Man må dog som privatperson gerne hejse EU-flaget uden samtidig også at hejse Dannebrog
  • Bortset fra de nordiske flag og FN-flaget samt EU-flaget, der frit kan benyttes (sammen med eller uden Dannebrog), består der et almindeligt forbud mod at flage med fremmede nationers flag på dansk territorium. Undtaget fra forbudet er ambassader, konsulater m.v. samt skibe. Skibe må vise fremmede flag efter international sædvane.  
    Tilladelse kan i hvert enkelt tilfælde gives af den lokale politimyndighed. Stående tilladelser gives ikke. Dannebrog skal samtidig være hejst. 
  • Når et overnationalt flag - f eks. EU-flaget - anvendes, skal dette have den fornemste plads og helst hejses på en stang, der er særligt placeret.  
  • Der må aldrig hejses flere flag på samme flagstang.

Kilde: Danmarks Samfundet

Deltag i dagens afstemning her