Udgifterne hober sig op: Region Sjælland mangler en kvart milliard

Flere patienter og dyr medicin betyder, at Region Sjælland kommer til at mangle 245 millioner kroner næste år. Det kan komme til at koste jobs.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hele dagen har politikere fra Region Sjælland været samlet på regionsgården i Sorø med blot et enkelt punkt på dagsordenen – budgettet for næste år. Og allerede nu lyder det fra Regionen, at enderne ikke kommer til at hænge sammen.

Der er simpelthen for mange ekstraudgifter.

- Det er i bund og grund en succeshistorie, som giver os økonomiske udfordringer i sundhedsvæsnet, lyder det fra Heino Knudsen, (S) regionsrådsformand i Region Sjælland.

- Vi kan meget mere i vores behandling af patienterne og anvender også ny, dyr sygehusmedicin. Det er naturligvis godt, for vi skal tilbyde det bedste af det bedste til vores patienter. Men det er dybt problematisk, at regeringen ikke dækker regionernes stigende udgifter. 

quote Hvis vi skal finde yderligere 245 millioner, så bliver det en kæmpe serviceforringelse

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland

Jacob Jensen (V), der både er valgt ind i Region Sjælland, er medlem af Folketingets Sundhedsudvalg og finansordfører for Venstre, mener, at der er hjælp på vej.

- Jeg vil ikke sætte tal på, men jeg vil godt vove det ene øje og sige, at når du ser en regionsaftale, der forhåbentlig kommer inden for nogle uger, og når du ser regeringens finanslovsforslag til august, vil der være øgede bevillinger til sundhedsvæsnet. Det vil jeg være næsten sikker på, siger han.

Her mangler pengene

Ifølge tal fra Region Sjælland vil det koste cirka 100 millioner kroner mere på næste års budget, fordi der er flere, der har brug for hjælp. Der er slet og ret flere, der opsøger en læge.

Og det vil koste 90 millioner kroner ekstra, fordi der er flere patienter, der har brug for speciallægebehandling uden for regionen.

De tre områder, der presser Region Sjælland

Samtidig vil dyr medicin koste cirka 70 millioner kroner mere.

Desuden er der en ekstra udgift på 10 millioner kroner på elevlønninger.

Når Region Sjælland ender på, at det er 245 millioner, de kommer til at mangle, er det, fordi de satser på cirka 35 millioner kroner i besparelser andre steder.

Koster jobs

Hvis der ikke kommer flere penge til Region Sjælland, frygter Heino Knudsen, at det kommer til at koste arbejdspladser.

- Hvis vi skal finde yderligere 245 millioner, så bliver det en kæmpe serviceforringelse. Det vil blive en dårligere oplevelse for vores borgere, et kæmpe pres for vores personale, færre undersøgelser, længere ventetider og færre ansatte, siger han. 

I kender jo rammerne – skal I så ikke være bedre til at lægge jeres budgetter?

quote Jeg er ikke enig i, at man altid starter med færre ansatte, hvis man skal finde midler

Jacob Jensen (V), finansordfører og medlem af Region Sjælland

- Regionerne generelt har været gode til at få budgetterne til at hænge sammen. Og det, der er udfordringen her, er, at økonomien er spændt til sidste krone. Jeg tror ikke, der er nogle af vores 18.000 medarbejdere, der er tvivl i om, hvor meget økonomien er spændt – de knokler og løber stærkt hver eneste dag. Der er ikke frie midler i systemet. Allerede i dag har vi områder, der er for pressede, svarer regionrådsformanden.

Tendenser koster penge

Jacob Jensen er godt klar over, at der er flere udgifter for Region Sjælland, som regionen ikke selv er herre over.

- Der vil blive kigget på, hvilke muligheder regionerne selv har og hvad de konstaterbare tendenser er, siger Jacob Jensen.

- Det er for eksempel, at der er flere patienter, dyrere medicin og dyrere behandling i visse tilfælde. Når man kan se den tendens, så er det klart, at man lægger på bordet i forhandlingerne mellem regeringen og regionerne, hvad der skal til for at få det til at hænge sammen. Derefter kommer regeringen med sit finanslovsudspil, hvor der bliver sat nogle mere øremærkede navne på, hvad det er for nogle områder, man fra regeringens side vil satse på, siger han.

Hvis der ikke kommer flere penge, mener regionsrådsformand Heino Knudsen, at det kan komme til at koste arbejdspladser. Hvad siger du til det?

- Jeg er ikke enig i, at man altid starter med færre ansatte, hvis man skal finde midler. Det er for kortsigtet, at det er på lønkronerne, man skal hente det. Det er trods alt der, man har kompetencerne. Der kan være en stribe andre områder, hvor man kan hente gevinster – det kan være ved bedre indkøb, udbud, at gå sammen om opgaver eller implementere ny teknologi. Dermed ikke sagt, det bliver let at lægge et budget, når man skal hente midler, siger Jacob Jensen.

Region Sjælland afholder endnu et budgetseminar den 20.-21. august, inden det endelige budget bliver sendt til godkendelse den 24. september.