Udgifter til lægevikarer stiger: - Det er helt grotesk

Mens vikarudgifterne til sygeplejersker og øvrigt plejepersonale har været faldende siden 2018, er vikarudgifterne til lægerne steget med over 150 procent i regionen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Nye tal fra Region Sjælland viser, at udgifterne til vikarer i sundhedsvæsnet fortsat er stigende. Men det er særligt én personalegruppe, som får udgifterne til at stige.

I 2018 blev der brugt 87 millioner kroner på lægevikarer, mens tallet i 2022 var 233 millioner kroner. En stigning på 168 procent.

I samme periode er der sket et fald på 15 procent fra 131 til 111 millioner kroner brugt på vikartimer for plejepersonale. Denne gruppe dækker over social- og sundhedshjælpere og assistenter, samt sygeplejersker.

En udvikling, som kredsforkvinde i Dansk Sygeplejeråd for Kreds Sjælland, Anne Marie Holst Sommer, kalder "kedelig og uheldig":

- Jeg synes, at det er helt grotesk, at vikarudgifterne til lægerne kan stige så meget, og især fordi lægerne er meget, meget godt betalt, når de tager vikartjanser. Når det er så svært at få hævet lønnen til sygeplejerskerne, så synes jeg, at det er utroligt, at man ikke kigger på lægeudgifterne.

Anne Marie Holst Sommer, kredsforkvinde i Dansk Sygeplejeråd for Kreds Sjælland
Anne Marie Holst Sommer, kredsforkvinde i Dansk Sygeplejeråd for Kreds Sjælland Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Formand for regionsrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), peger på, at Region Sjælland har en større udfordring med personale i sundhedsvæsnet end andre regioner: 

- Når vi har 30 procent færre læger i den her region sammenlignet med andre regioner, også målt på indbyggertal, så har vi en udfordring, da vores borgere jo har ret til og krav på lige så hurtig og god behandling som resten af Danmark.

Velfærd uden varme hænder

I uge fem sætter TV2 ØST og de andre TV2-regioner fokus på det danske velfærdssystem under overskriften ”Velfærd uden varme hænder”.

På grund af flere børn og flere plejekrævende ældre vil vi i 2030 have behov for 44.000 ekstra medarbejdere i det offentlige for at opretholde samme serviceniveau i velfærden, som vi har i dag.

Region Sjælland oprettede i 2019 et internt vikarbureau for plejepersonalet, hvilket havde den effekt, at brugen af eksterne vikarer blev nedbragt. Dog kun indtil coronapandemien brød ud i 2020.

quote Det her er usmageligt

Anne Marie Holst Sommer, kredsforkvinde, Dansk Sygeplejeråd

Men Heino Knudsen siger, at der ikke er samme mulighed for at lave et lignende tiltag for læger. 

Udgifterne skal ned - også for lægerne

Anne Marie Holst Sommer fremhæver, at Danske Regioner netop har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet frem mod 2025, så de samlede udgifter for alle regioner for eksterne vikarer på plejeområdet lander på cirka 140 millioner kroner.

- Når man så ser, at udgifterne til lægevikarer alene her i regionen er på 233 millioner kroner, så er det jo helt vanvittigt, at man fra regionens side ikke går ind og siger stop. 

- Når der sidder læger, som er meget, meget godt betalt, samtidig med at vi er så pressede i vores sundhedsvæsen og især i Region Sjælland, så synes jeg faktisk, at det her er usmageligt, lyder det fra Anne Marie Holst Sommer.

Heino Knudsen gør det tydeligt, at Region Sjælland også fokuserer på at nedbringe vikartimerne generelt, og ikke kun for plejepersonalet som der er en fælles handleplan for i Danske Regioner:

- Vi kigger på alle løsninger for at nedbringe det her, men vi skal gøre det på en måde, så vores borgere stadig får den behandling, de har behov for. Vi laver en række initiativer, for eksempel projektet "Op i tid", hvor vi har kunne flytte syv til otte procent flere medarbejdere over på fuldtid.

 - Vi har også fokus på bedre fastholdelse af seniorer. Jeg tror på, at vi kan få nedbragt forbruget over en periode, men hvor hurtigt det kan gå, det kan jeg ikke spå om.

borgmester og borg - krediter østjylland
Læs også
Velfærden bliver ringere i fremtiden: - Der er nogle opgaver, som ikke skal løses mere
borgmester og borg - krediter østjylland
Læs også
Velfærden bliver ringere i fremtiden: - Der er nogle opgaver, som ikke skal løses mere

Anne Marie Holst Sommer så helst, at man lavede et fuldstændig stop for brug af vikartimer for læger, som man har gjort med jordemødre, men det er ikke realistisk mener Heino Knudsen. 

- Vi er også et sundhedsvæsen, der har åbent 24 timer i døgnet alle dage i året, og det betyder, at vi også i fremtiden vil have brug for vikarer, for eksempel ved sygemeldinger, så vi skal finde den rette balance. 

Regeringen har ligeledes i reformudspillet "Danmark kan mere III", der blev offentliggjort den 26. september, lagt op til at forpligte kommuner og regioner til så vidt muligt ikke at bruge vikarer.