Udbud om lægehelikopter ramt af klagesag - kritiseres for at bryde reglerne

Regionernes udbud af nye lægehelikoptere har fået en sag på halsen. Europas største leverandør af lægehelikoptere kritiserer at være blevet afvist.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Landets fem regioner har sendt ordningen med de fire akutlægehelikoptere i udbud. Således kan også basen i Ringsted fra efteråret 2023 blive betjent af et nyt selskab.

Men inden det står klart, hvilket selskab der skal flyve de fire danske akutlægehelikoptere i fremtiden, skal der gennemføres en udbudsproces, og den bliver nu mødt af kritik.

quote Når vi har med så stort et udbud at gøre, så synes vi, at det er besynderligt, at man ikke ønsker at have så mange kandidater som muligt

Marie-Christine Højlund, HR-chef, Babcock Scandinavian Air Ambulance

Således bliver Region Midtjylland – der har fået til opgave af de øvrige regioner at forestå udbudsprocessen – beskyldt for at bryde udbudsreglerne. Det fremgår af en aktindsigt hos Region Midtjylland.

Baggrunden for klagen trækker sine spor tilbage til efteråret 2020.

Som TV2 ØST tidligere har kunnet fortælle, måtte den indledende prækvalificering af kandidaterne til akutlægehelikopterordningen i november måned gå om. Kun en kandidat – den eksisterende leverandør, Norsk Luftambulanse – blev fundet egnet ud fra de kriterier, som Region Midtjylland havde sat op.

Dette var imidlertid langt under antallet af kandidater, som, regionerne havde lagt op til, skulle deltage i udbuddet:

- Den ordregivende myndighed forventer at prækvalificere 3-4 tilbudsgivere til at afgive tilbud på kontrakten, hedder det således i udbudsmaterialet, imens der fra styregruppen bag helikopterordningen blev udtrykt bekymring for manglende konkurrence:

- Det var ikke nok, at kun en kvalificerede sig – derfor skal prækvalificeringen gå om, sagde Dorthe Crüger, formand for Styregruppen for regionernes akutlægehelikoptere, til TV2 ØST i november måned.

Udbuddet blev annulleret, og et nyt udbud blev sat i værk med frist først i det nye år, 2021.

Har før klaget og vundet

I den efterfølgende prækvalifikationsrunde blev yderligere en kandidat fundet egnet – franske SAF Helikopteres, der har indgået et partnerskab med danske UNI-FLY fra Fyn.

Dermed har regionerne valgt at køre udbuddet med to budgivende kandidater.

I begge runder havde også svenske Babcock Scandinavian Air Ambulance – der er en del af Babcock-koncernen, og som anses for at være den største akutlægehelikopteroperatør i Europa – indsendt en ansøgning, men blev valgt fra.

Det har selskabet nu har valgt at klage over til Klagenævnet for Udbud.

Også i 2013 forsøgte Babcock Scandinavian Air Ambulance at vinde kontrakten med regionerne om at flyve akutlægehelikopter i Danmark. Her endte Norsk Luftambulanse som vinder af udbuddet – men efterfølgende blev Region Midtjylland dømt for at have brudt udbudsreglerne.

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning blev etableret i 2014 som supplement til regionernes eksisterende præhospitale beredskaber.
Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning blev etableret i 2014 som supplement til regionernes eksisterende præhospitale beredskaber. Foto: Anna Marin

Det skete både ved Klagenævnet for Udbud og i Østre Landsret. Kritikken gik blandt andet på den pointmodel, som de enkelte kandidater blev målt og vejet på, fortalte TV MIDTVEST dengang.

Afviser påstand om dårlig økonomi

Selvom Babcock Scandinavian Air Ambulance dengang fik medhold i sin kritik, blev der ikke skiftet ud på leverandørposten – og nu har selskabet gjort et nyt forsøg på at blive Danmarks næste leverandør af akutlægehelikoptere:

- Når vi har med så stort et udbud at gøre, så synes vi, at det er besynderligt, at man ikke ønsker at have så mange kandidater som muligt. Det er i skatteydernes og patienternes interesse, at udvalget bliver så stort som muligt, siger Marie-Christine Højlund, der er HR-chef i Babcock Scandinavian Air Ambulance til TV MIDTVEST.

quote En robust økonomi minimerer risikoen for en konkurs, som vil medføre at regionerne kommer til at stå uden akutlægehelikoptere i en længere periode

Henning Voss, direktør, Præhospitalet i Region Midtjylland

Hun peger videre på, at Babcock-koncernen driver over 400 lægehelikoptere i Europa og har over 35 milliarder kroner i omsætning samt den finansielle rygdækning, der kræves.

I Region Midtjylland fortæller Henning Voss, der er direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland, at det for regionerne har det været vigtigt, at de selskaber, som byder på opgaven, har en robust økonomi.

- En robust økonomi minimerer risikoen for en konkurs, som vil medføre at regionerne kommer til at stå uden akutlægehelikoptere i en længere periode. Selvom Babcock er et stort internationalt selskab, så har de valgt at byde på opgaven med en selskabskonstruktion, der sammen med en støtteerklæring, er udformet på en sådan måde, at regionerne var juridisk forpligtiget til at afvise ansøgningen, siger han til TV MIDTVEST.

Ifølge Babcock Scandinavian Air Ambulances klage over udbudsprocessen vil selskabet have Klagenævnet for Udbud til at annullere Region Midtjyllands beslutning af 26. januar 2021 om at afvise selskabets ansøgning om prækvalifikation.

Region Midtjylland affejer imidlertid kritikken:

- Det er ubestridt, at Babcock SAA ikke opfylder ovennævnte mindstekrav, konstaterer Region Midtjylland i et svar på den klage, som er blevet indbragt for klagenævnet.

Udbudskravene foreskriver, både krav til egenkapital – mindst 7 millioner euro i det forudgående regnskabsår – ligesom at ansøgeren skal have en solvensgrad (kreditværdighed) på 20 procent i forudgående regnskabsår.

Luftfartinspektør forlod arbejdsgruppe

Ifølge TV MIDTVEST er Babcock Scandinavien Air Ambulance dog ikke de eneste, der mener, at udbuddet af akutlægehelikopterne i Danmark er kritisabelt.

I midten af januar forlod en luftfartsinspektør fra Trafikstyrelsen den arbejdsgruppe, der skulle vurdere de bud, der kom fra ansøgerne. Han mente, at udbuddet var skræddersyet til at favorisere en bestemt kandidat, nemlig det norske selskab, der de seneste år har udført opgaven.

TV MIDTVEST er kommet i besiddelse af en mail fra luftfartsinspektøren til de andre medlemmer af arbejdsgruppen, hvor der står:

- Processen gennem den tekniske dialog, Tender materiale og tilbud, har gjort det klart for mig, at alt er lagt tilrette for en fortsættelse af kontrakten med NLA (Norsk Luftambulanse, red). Med historikken og efterspillet fra udbuddet i 2013/14, ser jeg derfor ingen grund til at investere mere tid og ressourcer i projektet.

TV MIDTVEST har været i kontakt med den pågældende luftfartsinspektør og hans chef, der begge afviser at udtale sig.

Trafikstyrelsen har efterfølgende sendt et dementi til Region Midtjylland, hvor den tager afstand fra luftfartsinspektørens mail.

Regionernes akutlægehelikopter-udbud omfatter alle fire helikopter-baser foruden en ekstra, femte back-up-helikopter, som får base i Ringsted.