Uacceptabelt at vandværker er uden nødforsyning

Professor: Uacceptabelt at vandværkerne ikke har indgået nødforsyningsaftaler med nabovandværker, så forbrugerne kan sikres rent drikkevand.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Mellem 10 og 30 procent af de omkring 2700 danske vandværker har ingen nødforsyning til sine forbrugere. Dermed kan rent vand i hanerne mange steder have lange udsigter, hvis der bliver konstateret en forurening af vandet. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

For borgerne i landsbyen Lendemarke på Møn har den manglende nødforsyning betydet, at de ikke har kunnet drikke vandet fra hanen i mere end ét år. 

- Mange vandværker har ikke brugt penge på forsyningssikkerhed. Det har givet forbrugerne billigt vand i en lang periode, men nu mærker de konsekvenserne flere steder. Det er jo aldeles uacceptabelt for forbrugerne at havne i en situation som den, borgerne i Lendemarke er udsat for, siger landets førende ekspert i drikkevandsforsyning, professor Erik Arvin, Danmarks Tekniske Universitet.

Han mener, at det bør være et lovkrav for vandværkerne at have en nødforsyning til et eller flere nabovandværker, så forbrugerne sikres rent vand i hanerne, mens problemerne med den primære forsyning bliver løst.  De to danske vandværksforeninger er enige. 

- Politikerne bør gøre det obligatorisk for alle vandværker at have en nødforsyning. Det vil være til gavn for forbrugerne både i tilfælde af forurening, og hvis der går hul på en vandledning, siger Carl Emil Larsen, direktør for Danva, der repræsenterer op mod 120 af de største hovedsageligt kommunale vandværker.

Også landsformanden for de omkring 2100 små hovedsageligt forbrugerejede vandværker, Solvej Nilsson, mener, at nødforsyningen bør være et lovkrav. 

Vandværkerne skønner, at mellem 10 og 30 procent af landets vandværker er uden nødforsyning.

En arbejdsgruppe under Miljøstyrelsen mødes til efteråret med repræsentanter for vandværkerne for at kulegrave omfanget af forureninger i vandforsyningen samt årsagerne til dem. Derefter vil arbejdsgruppen komme med forslag til eventuelle ændringer af lovgivningen.