¨

Transportminister: - Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt

Regeringen har i finanslovsudspillet afsat 60 millioner til en undersøgelse af en Kattegatbro. Transportministeren mener, at potentialet er enormt.

I regeringens finanslovsudspil vil man afsætte 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse.

Dermed er drømmen om en fast forbindelse mellem Sjælland og Jylland et skridt nærmere.

- Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt. Derfor er jeg glad for, at vi vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse og fortsætter:

- En forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat vil ikke spænde ben for, at vi fra og med 2021 kan sætte gang i og udvide andre motorvejsprojekter over hele landet for at komme den trængsel til livs, som allerede i dag er for stor.

Læs også Finanslovsudspil: 60 millioner kroner skal sættes af til en forundersøgelse af en Kattegatbro

Undersøgelsen vil tage to-tre år

En forundersøgelse forventes at ville tage to til tre år. Derefter vil der kunne sættes gang i en VVM-undersøgelse, som vil danne det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov, lyder det i pressemeddelelsen. 

Hos Venstres Jacob Jensen, finansordfører og regionsrådsmedlem i Region Sjælland, vækker udspillet glæde.

- Det er jeg svært tilfreds med, siger han til TV ØST.

- Både set ud fra et Region Sjælland-perspektiv, men også mere lokalt kommer jeg fra det nordvestsjællandske, og hele den korridor, som vi jo arbejder stærkt for at få færdiggjort – en Kalundborgmotorvej. Det her ser jeg som værende et vigtigt signal fra regeringen om, at Kalundborgmotorvejen skal med næste gang.

Historik

  • En beregning af en fast Kattegatforbindelse med opdaterede trafiktal fra Landstrafikmodellen, som blev sat i gang i 2016, viste på linje med tidligere beregninger, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse ikke vil kunne finansieres alene af brugerne.
     
  • I lyset af denne beregning blev der efter transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesens ønske lavet en yderligere beregning, der umiddelbart viste, at en ren vejforbindelse vil kunne finansieres ved brugerbetaling og være tilbagebetalt af trafikanterne på 32 år – uden statsstøtte.
     
  • På den baggrund har ministeren igangsat en nærmere beregning (en såkaldt screening) af henholdsvis en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse. Det vil give et sammenligneligt beslutningsgrundlag for en eventuel forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.
     
  • Når resultaterne af screeningen foreligger i løbet af 2018 tages endelig stilling til gennemførelsen af forundersøgelsen, som med de afsatte midler i finanslovsforslaget vil kunne sættes i gang i 2019.

Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App