Trampesti i fare

Stevns kommune kan blive tvunget til at afbryde den omdiskuterede trampesti på udvalgte steder.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Trampestien på Stevns klint kan nu igen blive genstand for en fredningssag, fortæller DAGBLADET. En lodsejer langs den 20 kilometer lange trampesti mener, at fuglekiggere ikke respekterer et forbud mod at færdes på en privat adgangsvej til stien. Trampestien rundt om klinten bygger på en række frivillige aftaler mellem Stevns Kommune og mere end 50 lodsejere.

Konsekvensen af lodsejerens klage kan blive en ny fredningssag for kommunen - og i yderste konsekvens en nedlæggelse af stien.

Det er denne mulighed, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) nu overvejer.

- Vi har hele tiden sagt, at problemet med de frivillige aftaler er som en lang kæde: Den er aldrig stærkere end det svageste led. Nu brister kæden så ved, at en enkelt lodsejer har opsagt sin aftale, og dermed risikerer vi at stå med et brudt stiforløb, siger næstformanden i DN Stevns, Michael Kruse.

I 2004 afgjorde Naturklagenævnet med blot én stemmes overvægt, at Stevns Klint ikke skulle fredes, men at der i stedet skulle etableres en vandresti baseret på frivillige aftaler mellem Stevns Kommune og mere end 50 lodsejere. Det blev ved den lejlighed præciseret, at såfremt aftalerne ikke holder, og stien derfor må opgives, kan konsekvensen blive en ny fredningssag.