Svarer til 162 stillinger - Region Sjælland i top med sygefravær

Ordning med at kontakte syge medarbejdere og færre eksterne vikarer skal være med til at bringe Region Sjællands sygefravær ned.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Region Sjælland fortsætter med at have det højeste sygefravær blandt regionerne i Danmark. 

Tal fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at de ansatte i Region Sjælland i 2018 var syge i gennemsnit 12,8 dage om året. Det er over to procent højere end de fire øvrige regioner.

Det fremgår af et svar fra minister Magnus Heunicke (S) til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg efter ønske fra Sophie Løhde (V). 

quote Jeg har en klar forventning om, at vi vil se de første effekter af tiltagene i løbet af foråret og sommeren næste år.

Gitte Simoni (DF), formand, udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering

De 12,8 dage er en stigning på 0,6 procentpoint i forhold til 2017 og det højeste fravær siden 2011, hvor tallet også var 12,8.

Region Nordjylland har det laveste sygefravær med 10,1 dage, og ifølge ministeriets beregninger kan Region Sjælland skaffe, hvad der svarer til 162 nye ansatte elller spare 83 millioner kroner ved at bringe sit fravær ned på samme niveau. 

Artiklen fortsætter under grafikken

Beregningerne skal tages med forbehold, da nedbringelse af sygefravær ikke med sikkerhed kan lade sig gøre på samme måde i alle regioner. Det skal blandt andet ses i lyset af forskelle i personalesammensætninger samt geografiske og strukturelle forskelle mellem regionerne.

Ikke desto mindre viser tallene, at det sjællandske sundhedsvæsen er udfordret, mener Morten Dahlin (V), folketingsmedlem fra Sjællands Storkreds, der kalder tallene for ærgerlige.

- Det er ærgerligt for personalet, for vi skylder dem et godt arbejdsmiljø, og for patienterne, da de enorme ressourcer, der bliver brugt på det høje sygefravær, i stedet kunne bruges på bedre kvalitet og behandling, siger Morten Dahlin.

Klar forventning om effekt

Region Sjælland har en målsætning om at nedbringe sygefraværet med 10 procent frem til 2021.

Derfor indførte regionen i marts en såkaldt 3-8-15 ordning, hvor den sygemeldte medarbejder på sygemeldingens tredje, ottende og femtende dag modtager et opkald fra deres leder. En ordning, der blev fuldt indfaset i september. Samtidig vil regionen i oktober stoppe regionen med at bruge eksterne vikarbureauer og vil i stedet kun gøre brug af dens eget vikarbureau.

Gitte Simoni (DF), formand for udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering, anerkender udfordringen. 

- Det er langsigtede initiativer, vi har sat igang, og 3-8-15 ordningen er først lige blevet indfaset. Vi gør et rigtig stort stykke arbejde for at hjælpe medarbejderne til et godt arbejdsmiljø, og jeg tror på, at vi kan opnå målene på lang sigt - uden at presse medarbejderne, men i stedet for drage omsorg.

Hvornår skal man kunne se forbedringer?

- Jeg har en klar forventning om, at vi vil se de første effekter af tiltagene i løbet af foråret og sommeren næste år. Men jeg håber, at vores medarbejdere allerede nu kan mærke, at det er nemmere at indrette hverdagen, siger Gitte Simoni. 

Venstres Morten Dahlin mener, at det er fint, at der bliver gjort noget, og håber, at det kommer til at virke:

- Men der er langt til de løfter, sjællandske borgere blev lovet i valgkampen, og jeg kan bare konstatere, at der i Heino Knudsens (S) (regionsrådsformand, red.) valgkamp nærmest ingen begrænsninger var på, hvor godt arbejdsmijøet ville blive, hvis han blev regionsrådsformand, siger han. 

Heino Knudsen henviser til Gitte Simoni, men skriver i en sms til TV2 Øst, at tiltagene netop er et udtryk for, "at vi arbejder målrettet med de løfter, vi gav i valgkampen".