Styrelse undersøger kommuner for nedjustering i ældreplejen

Fem kommuner i Region Sjælland undersøges af Ankestyrelsen, fordi de har nedjusteret på hjælp til ældre under coronanedlukningerne.

Nedskæringer i hjemmehjælpen under coronanedlukningerne bliver nu undersøgt af Ankestyrelsen.

Tirsdag i sidste uge kom styrelsen med en generel udtalelse om sagen, som omhandler 12 kommuner.

Undersøgelsen handler om, hvorvidt der var juridisk grundlag for, at de 12 kommuner skar i den hjælp og støtte, som de ældre er blevet bevilliget, med det argument, at det var en nødssituation.

quote Hvis det er en generel nedjustering af serviceniveauet i kommunen på grund af økonomien eller mangel på personale, eller hvad der nu kan være grunden, skal man også lave konkrete individuelle vurderinger, ude hos hver enkelt borger, som Ankestyrelsen også slår fast, at man skal

Dorthe Bjerremand Erichsen, jurist, Ældre Sagen

Ud af de 12 kommuner er fem af dem i vores sendeområde. Det drejer sig om Lolland, Vordingborg, Kalundborg, Ringsted og Sorø.

Baggrunden for undersøgelsen er en række henvendelser fra Ældre Sagen fra december 2021 og februar 2022. 

Kommunen er forpligtet

I den generelle udtalelse fremgår det, at kommunerne har pligt til at sørge for, at det er muligt at levere den bevilgede hjælp til borgerne, og at der som udgangspunkt ikke er nogen undtagelser i kommunens forsyningspligt. 

Det er dog muligt for kommunerne at justere og ændre på hjælpen, hvis der er tale om leveringshindringer, og hvis kommunerne har gjort alt, hvad der er i deres magt, for imødegå hindringerne. 

20130626-171729-3-5642x3761ma
Læs også
Flere ældre sætter sundhedsvæsnet under pres
20130626-171729-3-5642x3761ma
Læs også
Flere ældre sætter sundhedsvæsnet under pres

Ifølge Dorthe Bjerremand Erichsen, som er jurist hos Ældre Sagen, valgte de at kontakte Ankestyrelsen for at sikre, at kommunernes handling var juridisk i orden.

- Der kan selvfølgelig opstå en akut situation, nogle kan blive akut syge, eller bilen kan punktere, så man ikke kan komme ud at gøre rent, eller hvad man nu skal hjælpe med.

Ifølge Dorthe Bjerremand Erichsen, kræves det af kommunerne, at der kompenseres for den manglende hjælp. Noget, hun tvivler på, er gjort. 

Ankestyrelsen slår i den generelle udtalelse fast, at hvis der er tale om mere permanente ændringer i hjælpen, skal kommunerne lave en individuel vurdering af hver eneste borger, der modtager ydelser fra kommunen.

Kommuner yder ikke hjælp

Og det er netop det, Ældre Sagen mener, at kommunerne ikke har gjort. 

- Hvis det er en generel nedjustering af serviceniveauet i kommunen på grund af økonomien eller mangel på personale, eller hvad der nu kan være grunden, skal man også lave konkrete individuelle vurderinger ude hos hver enkelt borger, som Ankestyrelsen også slår fast, at man skal, siger Dorthe Bjerremand Erichsen. 

Hjemmehjælp rengøring
Læs også
Kendte ansigter hos hjemmehjælpen sikrer tilfredse ældre
Hjemmehjælp rengøring
Læs også
Kendte ansigter hos hjemmehjælpen sikrer tilfredse ældre

At kommunerne ikke yder den hjælp, som borgerne har ret til, er ikke nyt, mener Dorthe Bjerremand Erichsen.

- I Ældre Sagen ser vi rigtig mange eksempler på, at man i kommunerne ikke bevilger den hjælp, som man har ret til, eller de tager den bevilgede hjælp fra folk, der egentlig har fået det bevilget, og på den måde får man jo en stor besparelse i kommunen, siger hun.

Derfor håber hun, at kommunerne har tænkt sig at følge de retningslinjer, som de har fået af Ankestyrelsen.

Næste skridt 

De øvrige kommuner, som indgår i Ankestyrelsens undersøgelse er Gladsaxe, Helsingør, Haderslev, Horsens, Hvidovre, Middelfart og Skive. 

Læs også
Ældreplejen mangler personale - nu skal flere arbejde på fuld tid
Læs også
Ældreplejen mangler personale - nu skal flere arbejde på fuld tid

Næste skridt i sagen bliver en individuel afgørelse af de 12 kommuners beslutninger. Og dette ser Dorthe Bjerremand Erichsen frem til, da der vil komme en mere konkret og håndgribelig vurdering. 

Hun håber, at udtalelserne fra Ankestyrelsen, kan betyde, at man kan komme i dialog med regeringen. 

- Vi vil gerne i dialog med både ældreministeren og socialministeren om at få rettet op på problemstillingen, siger hun.