Stevnspassagerer bagerst i køen

Selv om passager-tallet stiger end hos andre lokalbaner, står Østbanen bagerst i køen, når det handler om nye. Lokalbanen på Stevns er lidt af et paradoks.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Passagererne på Østbanen holder meget af deres lokalbane, men er de ikke i tvivl om, at den er ved at være nedslidt.

 - Der mangler et toilet. Og så er der tit problemer med varmereguleringen, siger Hanne Nielsen fra Herfølge. 

 - Om vinteren sidder vi af og til fast fordi toget ikke kan komme køre, tilføjer Niels Thorstensen fra Rødvig.  

Togene, der kører mellem Køge-Rødvig og Køge-Fakseladeplads, er fra 1974, og er de ældste tog på sjælland.

 - Der er selvfølgelig nogle fejl på sådan nogen gamle tog, så de skal tjekkes tit, siger Bjørn Schmidt, som er lokomotivfører på Østbanen.

Selv om Lokalbanen på Stevns har den procentvise største fremgang i passagertallet, er de kommet sidst i køen, når togsættene på Lokalbanerne skal fornyes.

 - Hvis man tænker på hvormange der tager toget hver dag, så kunne det godt være højere prioriteret, siger Niels Thorstensen.

Lokalbanerne i nordsjælland og på Lolland HAR fået nye tog og Odsherredbanen og Høng-Tølløse har og fået bevilget nye tog.

 - Det er vel fordi vi er med i Lokalbanerne, som primært drives fra Hillerød. Så får de nye tog deroppe, mens vi må vente, siger Henrik Fisker fra Herfølge.

Trafikselskabet Movia har meldt ud, at de er indstillede på at indsætte nye tog på Stevns fra år 2009.

 - Det er også på tide, at de gamle tog kommer på pension, siger Lokomotivfører Bjørn Schmidt.

Passagerne er dog lidt forbeholdne.

 - Jeg vil se det, før jeg tror det. Lad os nu se om det bliver i år 2009. Det er jo blevet udskudt før, siger Henrik Fisker.

Planen er, at der i fremtiden skal indføres halvtimesdrift på Stevns. Det KAN betyde, at Grubbeholm og Himlingøje trinbræt bliver nedlagt.