¨

Spareplan for sygehusene: Sengepladser flyttes til Roskilde

Region Sjælland ser ud til at fremskynde deres sygehusplan, således at Ringsted Sygehus lukker før tid. Foto: TV ØST

Der er lagt op til en række flytninger af sengepladser til kræftpatienter i forbindelse med Region Sjællands spareplan.

Politikerne i Region Sjælland har nok at se til i øjeblikket.

Udover den varslede fyringsrunde som ser ud til at ramme knap 600 fuldtidsstillinger, skal der også tages stilling til regionens sygehusplan.

Administrationen i Region Sjælland foreslår nemlig, at man foretager en række overflytninger og dermed fremrykker sygehusplanen fra 2010.

Region Sjællands sygehusplan

Region Sjællands sygehusplan beskriver antal, størrelse og placering af sygehusene i regionen. Regionsrådet vedtog planen i 2010 og den er planlagt endeligt gennemført i 2022.

I den mellemliggende periode sker der en gradvis udvikling og omstilling af sygehusvæsenet i Region Sjælland, som allerede er godt i gang.

Med sygehusplanen ønsker Regionsrådet at tilpasse regionens sygehusvæsen til udviklingen inden for lægevidenskaben, befolkningssammensætningen og generelle tendenser inden for landets samlede sygehusvæsen.

Kilde: Region Sjælland
Se mere

Ringsted Sygehus kan lukke før tid

En fremrykning af planen vil betyde, at Sjællands Universitetshospital i Roskilde skal overtage sengepladser til kræftpatienter fra Næstved samt overtage den sidste opgave, som Ringsted Sygehus varetager, nemlig brystkræftoperationer.

Flytningen af sengepladser fra Næstved Sygehus foreslås, fordi den onkologiske afdeling på sygehuset har svært ved at opretholde kvaliteten om aftenen om natten. Problemerne skyldes delvist tidligere rokader på sygehusene, men også at man har svært ved at rekruttere nyt personale.

Ydermere lægger administrationen op til, at den administrative stab i Køge og Roskilde bliver slået sammen i Køge, hvilket kan frigive plads til ambulante behandlinger i Roskilde. Derudover foreslås det, at blodprøvetagning skal flyttes fra Sjællands Universitetshospitals afdeling i Hundige til egen læge og sygehuset i Køge.

Der er tale om midlertidige flytninger, som vil udmønte sig i en besparelse på 7,2 millioner kroner. 

Administrationens forslag kræver godkendelse af regionspolitikerne. Forslagene skal drøftes i forretningsudvalget i Region Sjælland 29. oktober.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App