¨

Søværnet underviser libanesere

Foto: TV ØST

Besætningen på missilfartøjet Viben fra flådestation Korsør har i tre dage opholdt sig i og ud for Beirut for at undervise personel fra den libanesiske flåde.

Besætningen på det danske missilfartøj "Viben" har i dagene 23.- 25. februar undervist personel fra den libanesiske flåde i Beirut. Det oplyser Søværnets Operative Kommando (SOK).

En af hovedopgaverne for UNIFIL maritime styrker er netop at træne den libanesiske flåde, således at de på sigt selv kan varetage de opgaver, som UNIFIL styrken udfører i dag, og som går ud på at forhindre indsmugling af våben til Libanon fra søsiden.

I den forbindelse fik besætningen på Viben til opgave at undervise personel fra den libanesiske flåde i "Boarding Operationer", d.v.s. at gå om bord på et andet skib i rum sø for at kontrollere skibets last og besætning. To dage var afsat til teoretisk undervisning og den sidste dag til en praktisk øvelse. Vibens "instruktører" var til opgaven blevet suppleret med to specialister fra den tyske enhed Karlsruhe.
 
Da undervisningen ikke var begrænset til flådebasen i Beirut, men også skulle foregå i Jounieh, som ligger et stykke nord for Beirut, var der indledningsvis en vis bekymring for personellets sikkerhed, men det blev blandt andet løst ved, at libanesisk militær eskorterede instruktørholdet mellem Beirut og Jounieh.
 
Opholdet i Libanon forløb gnidningsløst, og der var på intet tidspunkt trusler mod sikkerheden for hverken besætning eller skib, oplyser HOK.

De to teoridage forløb godt og i en meget venlig atmosfære. Kursisterne var opsatte på at lære, og de havde mange relevante spørgsmål. Samtidig bidrog de med generelle erfaringer som den libanesiske flåde havde gjort ved øvelser med andre flådeenheder samt egne erfaringer.
 
Ved den praktiske øvelse i boarding, som foregik i Bay of Beirut tæt ved flådebasen, agerede det norske skib "Valkyrien" handelsskib, som skulle bordes.
 
Chefen for "Viben" har rapporteret, at han fandt kurset lærerigt også for UNIFIL personel, og at han ser frem til også en anden gang at få mulighed for at arbejde sammen med personel fra den libanesiske flåde.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App