Skoler forsvinder på Lolland

Lolland Kommunes 14 folkeskoler skal fra og med 1. august 2008 samles i fire skoledistrikter. Møllemarkskolen, Halsted-Avnede Centralskole og Vestenskov skole lukker.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 

Hvert skoledistrikt kommer til at fungere som én skole selv om undervisningen skal foregå på tre eller fire matrikler i det enkelte distrikt.

Det besluttede Lolland Byråd på byrådsmødet i aftes.

Beslutningen omfatter:

  • - Nybyggeri af to indskolingsafsnit samt renovering af skoler. De nye indskolingsafsnit skal sikre trygge rammer for de yngste elever.
  • - Ovennævnte medfører at tre matrikler lukker pr. 1. august 2008: Møllemarkskolen i Nakskov, Halsted-Avnede Centralskole samt Vestenskov Skole. Sidstnævnte skole vil dog blive anvendt i en overgangsfase.
  • - Indskolingselever, som skal flytte skole, vil blive tilbudt SFO-plads på den nye skole.
  • - Flytning af overbygningen på Havneskolen i Rødbyhavn til Rødby Byskole pr. 1. august 2008.
  • - Flytning af Madeskovskolens overbygning pr. 1. august 2009.

Bag den nye skolestruktur står et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Lollandlisten og Dansk Folkeparti, der sidder på 23 af 31 pladser i Lolland Byråd.

Gennemførelsen af den nye struktur vil ske i et tæt samarbejde og dialog med skolebestyrelser, skoleledere og øvrige ansatte. Mandag 17. september er skolebestyrelser, ledere og tillidsrepræsentanter inviteret til møde i Bibliotekssalen i Nakskov. Her vil der blive orienteret om den omstillingsproces, som skoleområdet skal gennemgå. Derudover orienteres om budgettet.

- Jeg vil gerne fortsætte den åben og konstruktiv dialog, jeg har haft med skolebestyrelser, skoleledere og personale. De mange høringssvar vil indgå i det videre arbejde. Lolland Kommune har brug for aktive og engagerede skolebestyrelser, ledere og personale i arbejdet med at finde gode løsninger på de mange spørgsmål, der følger i kølvandet på byrådets beslutning, siger Tom Larsen (V) formand for Børn og Skole-udvalget.