Skoleledere er bekymrede for mange ugers fjernundervisning: - Der vil opstå flere udfordringer

Indtil videre går det godt med fjernundervisning, men det kan give problemer, hvis eleverne skal blive hjemme i længere tid.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Der vil opstå flere udfordringer, jo længere tid, der går.

Så klar er udmeldingen fra Henning Rasmussen, der er virksomhedsleder på ungdomsskolen UngSlagelse og formand for Landsforeningen for 10.klasseskoler (LA10)

Lærere og undervisere har tænkt kreativt for at omlægge deres daglige arbejde til fjernundervisning.

Men en uge efter, eleverne blev sendt hjem fra landets skoler, udtrykker flere skoleledere bekymring for, at fjernundervisningen skal fortsætte ind i april.

Leder: - Man kan blive nødt til at starte helt forfra

Henning Rasmussen fortæller, at det generelt går godt med fjernundervisningen på landets 10.klasseskoler, men at det kan give problemer, hvis regeringen forlænger den periode, eleverne er sendt hjem.

quote Vi arbejder med forebyggelse og socialt arbejde, og der kan være en hel masse at samle op på, når det her er overstået

Henning Rasmussen, virksomhedsleder i UngSlagelse og formand for LA10

På UngSlagelse arbejdes der ikke kun med faglige færdigheder. Her får de unge også hjælp til at komme ud af begyndende misbrug og med at lære unge sociale kompetencer som for eksempel selvkontrol, samarbejde og ansvarsfølelse.

- Vi arbejder med forebyggelse og socialt arbejde, og der kan være en hel masse at samle op på, når det her er overstået. Der er meget af arbejdet, hvor man kan blive nødt til at starte helt forfra, siger Henning Rasmussen.

Derfor er der på UngSlagelse også indført nødundervisning af de allermest udfordrede unge. Det handler om en lille gruppe, der ikke kan administrere at sidde hjemme og få undervisning digitalt. De bliver derfor hentet i bil og opholder sig på skolens matrikel i god afstand fra hinanden.

- Det ville være en katastrofe at afbryde deres undervisning, siger Henning Rasmussen.

Bliver fjernundervist i ridning

Halstedhus Efterskole i Halsted ved Nakskov har også sendt deres elever hjem. Og på en skole, hvor linjefagene er meget praktiske, giver det nogle specielle udfordringer.

Undervisning i ridning, golf og svømning er ikke let at gennemføre digitalt, og derfor har lærerne på efterskolen været nødt til at tænke kreativt.

- Der bliver lagt mere vægt på den teoretiske del af undervisningen og den individuelle træning. I ridning får de for eksempel undervisning i hestens anatomi, fortæller forstander Ulrik Murel.

Han siger, at det indtil videre fungerer godt, at eleverne besvarer de opgaver, som lærerne lægger ud til dem.

- Men der er nogle, der mangler at få lidt forklaring på nogle af tingene, siger han og fortæller, at lærerne står til rådighed for spørgsmål fra eleverne.

Men hvis hjemsendelsen af efterskoleeleverne varer i mere end to uger, så kan det komme til at give problemer. For det er begrænset, hvor meget teori der kan undervises i.

- Det kan være, at vi får nogle udfordringer på den lange bane, siger Ulrik Murel.

Håber på svendeprøver i næste uge

På ZBC’s erhvervsskoler er omstillingen til digital undervisning gået godt, fortæller direktør Michael Kaas-Andersen.

- Inden for de første 24 timer havde vi fået omstillet hele vores undervisning, siger han.

Også her har man været nødt til at ændre i undervisningen, så værkstedsfag bliver flyttet til fordel for teori.

quote Det kan være, at vi får nogle udfordringer på den lange bane

Ulrik Murel, forstander, Halstedhus Efterskole

- På grundforløbet har vi flyttet teoriundervisningen frem, og så gemmer vi den praktiske undervisning, til eleverne kommer tilbage på skolen igen, forklarer han.  

Elever med en elevplads får udskudt deres undervisning på erhvervsskolerne til senere på året og fortsætter deres arbejde ude i virksomhederne.

Nogle af skolens afgangselever er dog kommet i klemme, fordi de pludselig ikke kunne gå til svendeprøve, men Michael Kaas-Andersen fortæller, at der er en løsning på vej.

- Der er nogle svendeprøver, som er blevet udskudt, men ministeriet er ved at lave retningslinjer for, hvordan de kan afholdes. Og vi forventer at kunne gennemføre dem i næste uge, siger direktøren.

Svendeprøverne vil blive afholdt med få mennesker i hvert lokale, der holder to meters afstand til hinanden. 

Kursister skal studere og passe børn

På VUC Storstrøm undervises der i fag på 9. og 10.-klassesniveau, men kursisterne er typisk voksne over 25 år.

Den administrerende direktør, Martin Lasse Sieben, fortæller, at den digitale undervisning forløber godt, men at der også er kursister, der oplever problemer med at følge med i undervisningen.

- Vores primære udfordring er, at der er mange af kursisterne, der har børn hjemme, og det kan skabe nogle udfordringer og gøre det svært at koncentrere sig om undervisningen, siger han.

Der er også kursister, der bliver udfordret af at skulle bruge de digitale undervisningsplatforme.

- Der vil være nogle kursister, der er frustrerede og utrygge. Men vi gør hvad vi kan for at servicere dem alle, siger direktøren.

På skolen er der for eksempel en supportgruppe, der består af både pædagogisk og teknisk personale, der kan hjælpe med IT-udfordringerne.

- Man kan ikke skabe perfekte løsninger i denne tid, men man kan tilrettelægge undervisningen, så flest kursister får mest ud af det, siger Martin Lasse Sieben.