Skatten stiger

Alvorsord fra både Kommunernes Landsforening og finansminister Thor Petersen om mådehold med kommunale skattestigninger næste år har ikke vundet gehør i Ringsted Kommune.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Stillet over for en håbløs opgave - at skulle beskære ældreservice og skoleområdet med mindst 50 millioner kroner næste år - har Venstres borgmester, Niels Ulrich Hermansen, og et flertal i byrådet valgt den noget nemmere genvej og i stedet sat skatten op med et procentpoint, det skriver Dagbladet.

Forlods havde Niels Ulrich Hermansen og hans flertal på 12 ud af byrådets 21 medlemmer spillet ud med en
varslet skattestigning på 0,2 procentpoint, hvilket ville have givet en ekstra indtægt i kommunekassen på 7,6 millioner kroner.

Men stillet over for en tom kommunekasse og de allerede nævnte omfattende millionbesparelser, som ville ramme skole- og ældreområdet, besluttede man at hæve skatten med yderligere 0,8 procentpoint. Dermed skaffes yderligere knap 31 millioner kroner, således at skattestigningen samlet kommer til at dække langt størsteparten af de minimum 50 millioner kroner, som var påkrævet for at bringe kommunens udgifter og indtægter i balance næste år.

Bag skattestigningen står Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og Ny Alliance.

Hverken borgmesteren eller de øvrige partiformænd forventer, at regeringen blander sig i den beslutning - også
selv om Thor Petersen har truet landets Venstre-borgmestre med at lade »Thors hammer« falde, hvis de lader kommuneskatten stige.

Men skulle hammeren falde, så er flertalsgruppen i Ringsted, som det blev sagt på mødet, parat til at beskære næste års udgifter, så de tilpasses de krav og ønsker, regeringen måtte have. Det vil så til gengæld betyde, som gruppen også er enig i, en væsentlig serviceforringelse på både ældre- og skoleområdet.

Mens den varslede skattestigning friholder skoleområdet i Ringsted Kommune for besparelser, så undgår
kommunens ældre ikke helt at mærke, at det er bliver dårligere tider. Således kan hjemmeboende ældre se frem til i 2008 kun at få gjort rent hver tredje uge mod hver anden i dag samtidig med, at beboerne på kommunens plejecentre mister det kommunale tilskud, som hidtil er givet til den eksisterende madordning.