¨

Skattelettelser på vej til mange borgere i Region Sjælland

Der er især fokus på social-, special- og psykiatriområdet i de 12 kommuners budgetter for 2021. Foto: Nick Abildgaard (grafik)

Udligningsreformen gør det muligt at sænke kommuneskatten i blandt andet Odsherred, Ringsted, og på Lolland.

Budgetterne for 2021 er faldet på plads i de 12 kommuner, TV2 ØST dækker. Og den landsdækkende udligningsreform har sat sit tydelige præg på kommunernes budgetter.

Som en del af udligningsreformen, har forligspartierne i Folketinget blandt andet besluttet at give kommuner med en høj skatteprocent mulighed for at sænke skatten, og det har seks af de 12 kommuner fået gavn af. 

Stevns, som var den kommune, der fik mindst ud af udligningsreformen, sætter skatten op, mens man i Odsherred, Guldborgsund, Lolland, Ringsted, Sorø og Kalundborg kommuner sænker skatten.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Grafik: Thea Berg

På landsplan får 21 kommuner tilskud af staten til at sætte skatten ned i 2021. Kommuner, der i 2020 har en skatteprocent over 26,3 procent har kunnet søge om at få dækket alle omkostninger ved at sænke skatten til netop 26,3 procent.

Ændringerne i skatteprocenten betyder blandt andet, at Lolland fra 2021 ikke længere er den af de 12 kommuner, hvor kommuneskatten er højest. 

Fra årsskiftet vil borgere i Lolland, Sorø og Odsherred kommuner komme til at betale  det samme i kommuneskat - nemlig 26,3 procent.

Om tilskud til skattenedsættelser:

 

 • Med udligningsreformen er der indført to tilskudsordninger, der skal understøtte nedsættelser af den kommunale indkomstskat.

 

 • Med den ene ordning kan kommuner med en skatteprocent på over 26,3 procent permanent få dækket det fulde provenutab ved en skattenedsættelse ned til 26,3 procent

 

 • Med den anden ordning kan kommuner komme i betragtning til et midlertidigt tilskud, som i 2021 udgør 90 procent af provenutabet ved en skattenedsættelse og udfases over perioden 2021-2025.

 

 • Tre af de 12 kommuner med skatteprocenter på over 26,3 procent har også søgt om tilskud til yderligere nedsættelser fra ordningen med midlertidigt tilskud. Derudover har 11 andre kommuner ansøgt om det midlertidige tilskud til skattenedsættelser.

 

 • Rammen for skattenedsættelser med tilskud kan samlet set ikke overstige den efter ansøgning tildelte ramme til skatteforhøjelser på 430 millioner kroner for 2021.

 

 

Kilde: Social- og indenrigsministeriet.

Se mere

Bred enighed

En anden af konsekvenserne af udligningsreformen er, at man i 10 ud af de 12 byråd har oplevet bred eller total enighed om budgettet for 2021. Det ser simpelthen ud som om, det er lettere at enes, når der er mere luft i økonomien.

Vi har stort set brugt rub og stub af, hvad vi har fået fra udligningen

Carsten Rasmussen (S), borgmester, Næstved Kommune.

I Ringsted, Kalundborg, Næstved, Guldborgsund, Holbæk og Sorø har byrådene således enstemmigt kunne vedtage næste års budgetter, mens der i Vordingborg, på Lolland, i Odsherred og også på Stevns har været bred enighed.

I Næstved blev byrådet ikke bare enige om budgettet for 2021, her indgik man også allerede nu en aftale om budgettet for 2022. Det er første gang i byrådets historie, og borgmester Carsten Rasmussen sagde, efter aftalen var indgået, at det især skyldes de muligheder, pengene fra udligningsreformen giver kommunen.

- Vi har stort set brugt rub og stub af, hvad vi har fået fra udligningen, sagde han.

- Nu ved skoler, daginstitutioner og alle kommunale virksomheder, hvad der er af penge til næste år og året efter, sagde Carsten Rasmussen.

- Det er helt enestående, at man laver budgetaftaler for to år. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har set det, siger Ivan Nielsen, der er politiskredaktør på TV2 ØST.

Han fortæller, at det ikke er usædvanligt, at byrådspolitikerne ender med at være enige om et budget, men at man nok alligevel godt kan tilskrive udligningsreformen en del af æren for, at forhandlingerne er gået så relativt nemt i 2020.

- I år har det været generelt været lettere, siger han.

- Der er ikke så mange steder, hvor man har været tvunget til at spare, siger Ivan Nielsen.

Om udligningsreformen:

 

I maj 2020 besluttede regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet at lave en reform af den eksisterende udligningsmodel, der fordeler penge mellem de danske kommuner.

 

Aftalen betyder blandt andet, at omkring 1,4 milliarder kroner bliver flyttet til 30 kommuner, som i aftalen omtales som yderkommuner.

 

Det nye udligningssystem indeholder:

 

 • Overudligningsordningen tilpasses

 

 • Nye tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner 

 

 • Særlig kompensationsordning for tab og overgangsordning 

 

 • Øget udligning af selskabsskatten 

 

 • Udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme 

 

 • Justeret modregningsordning for parkeringsindtægter 

 

 • Forhøjelse af særtilskudspuljen 

 

 • Særtilskud til grænsenære kommuner, ø-kommuner og kommuner med boligområder med særlig høj kriminalitet

 

Øvrige elementer:

 

 • Robust skattemodel til uændret kommunal skat og målrettet skattenedsættelser til kommuner med de højeste udskrivningsprocenter

 

 • Tilpasning af den centrale refusionsordning på socialområdet 

 

 • Tilskud til kommuner med tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddannelse 

 

 • Ekstra statslig finansiering

 

Kilde: Finansministeriet.

Se mere

Han peger på, at der skal være kommunalvalg i 2021, og at det også afspejles i budgetterne. Politikerne plejer at være mindre sparsommelige op til et valg, fortæller den politiske redaktør.

- Vi går ind i et valgår, og det betyder, at der blandt politikerne er manglende lyst til at tage hårdt ved, siger han.

I Slagelse og Faxe gik det dog ikke helt så nemt, at blive enige om næste års budgetter, og forligene kunne derfor ikke blive så brede som i de andre kommuner. 

I Faxe stemte de 15 politikere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti for budgettet, mens de i alt 10 politikere fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte i mod.

I Slagelse stemte 18 byrådspolitikere for, mens 13 stemte imod budgettet. SF, der traditionelt støtter borgmester John Dyrby Paulsen (S), valgte at gå sammen med Det Radikale Venstre og Venstre om et ændringsforslag, der ville betyde besparelser i kommunen, men samtidig valgte Dansk Folkeparti at gå sammen med det socialdemokratiske flertal for at sikre et budget, der ikke kom til at indeholde besparelser på hverken ældreområdet eller børneområdet.

Fokus på socialområdet

Der er især blevet lagt vægt på at sætte flere penge af til social-, special- og psykiatriområdet i de 12 kommuners budgetter for 2021. 

I alt nævner otte ud af de 12 kommuner, at de har sat penge af i budgettet til indsatser for de mest udsatte borgere.

I Faxe har man sat 30 millioner kroner af til socialområdet, og i Vordingborg har man fundet 80 millioner kroner til de mest udsatte borgere i kommunen. 

Artiklen fortsætter under grafikken.

Grafik: Thea Berg

Selvom man i Vordingborg får penge via udligningsreformen, så er situationen noget speciel her. Den nye udligningsreform betyder nemlig, at kommunen modtager færre udligningskroner i 2021, men til gengæld får kommunen en kompensation i form af et særtilskud på 20,4 millioner kroner. Vordingborg har også fået nogle særlige muligheder for at låne penge til investeringer.

Idræt og fritid er det område, som næstflest kommuner nævner i deres præsentationer af budgetterne.

I Næstved er der for eksempel sat penge af til etableringen af en ny svømmehal, mens der i Ringsted er afsat omkring 11 millioner kroner til forskelligt arbejde på sportsanlæg i kommunen, for eksempel udvides Ringsted Sport Center, som blandt andet får en ny multisal og et nyt saunaland.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App