Skandale blusser op

Vestsjællands amt lukkede og slukkede for et par år siden. Men der er skeletter i skabet. Det er den omdiskuterede fyringssag af den daværende kulturdirektør Karen Marie Spliid, der igen er aktuel. Amtet er lukket men Region Sjælland har arvet sagen

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Fyringen af Karen Marie Spliid, var en udløber af en sag om et vandløb på den tidligere kulturdirektørs private ejendom. Sagen handlede blandt andet om en mistanke om, at Karen Marie Spliid fik særbehandling fordi hun var direktør i Amtet.

Efter uro i amtets direktion, blev Karen Marie Spliid en kort overgang konstitueret som amtsdirektør, men i løbet af kort tid mistede et flertal i amtsrådet tilliden til hendes embedsførelse, hvorefter hun blev fyret.

Sagen er langt fra slut
Der var stor uenighed mellem parterne, om fyringen var berettiget, men sagen gik død da kommunalreformen skulle gennemføres og Vestsjællands amt nedlægges. Sagen endte desuden som klagesager både hos ombudsmanden og det daværende indenrigsministerium.

Nu viser det sig, at sagen langt fra er slut. I et brev fra Statsforvaltningen til Region Sjælland ønsker direktør Vibeke Larsen blandt andet svar på, om Region Sjælland er villig til at annullere afskedigelsen.

Ifølge TV2 ØSTs kilder betakker Region Sjælland sig for at arve sagen og annullere afskedigelsen, og dermed genansætte Karen Marie Spliid.

Regionens svar til Statsforvaltningen skal behandles på regionsrådsmødet i morgen.

Stillingen findes ikke længere
Af det udkast til svar, som regionsdirektør Jens Andersen fremlægger for Regionsrådet fremgår det:

"Med hensyn til annullation af afskedigelsen af Karen Marie Spliid, skal regionen henvise til, at afskedigelsen er bragt til udførelse, at Vestsjællands Amt ikke længere eksisterer og at Karen Marie Spliids stilling dermed ikke længere findes, samt at der nu er forløbet mere end 2 år siden afskedigelsen fandt sted".

Ifølge regionsdirektør Jens Andersen er der dermed væsentlige hensyn, der taler imod en annullering af afskedigelsen.

Karen Marie Spliids fagforening DJØF har tidligere i forløbet oplyst, at fyringssagen kan ende med, at parterne mødes i byretten.

Artikler fra dengang

Tvivl om fyring af kulturdirektør
Fyringen for et år siden af Vestsjællands Amts kulturdirektør, Karen Marie Spliid, var ikke i orden, konstaterer Tilsynet. I amtet undrer man sig.
Netnyhed fra 2006-08-02 15:03:00

Spliid meldt til politiet
Karen Marie Spliids arbejde på amtsgården skal nu ses efter i sømmene af Ringsted Politi. Det er den konservative amtrådspolitiker Aksel Hansen, som står bag anmeldelsen.
Netnyhed fra 2005-07-05 12:45:00

Censureret rapport
Torsdag offentliggjorde Vestsjællands Amt den rapport, der danner grundlag for fyringen af amtets tidligere kulturdirektør, Karen Marie Spliid. Men rapporten er så censureret, at den slet ikke giver mening, mener kritikere.
Netnyhed fra 2005-06-30 18:24:00

Karen Marie Spliid taler ud
Frustration og skuffelse. Det er følelser der fylder tilværelsen lige nu hos den fyrede direktør. Uden begrundelse fik hun for to dage siden besked på at rydde sit skrivebord.
Netnyhed fra 2005-06-29 18:41:00

Fyret direktør rystet
Den fyrede kulturdirektør I Vestsjællands Amt - Karen Marie Spliid - er dybt rystet over sin afskedigelse. Nu kritiserer hendes fagforening amtets håndtering af sagen, mens en amtsrådspolitiker frygter gyldent håndtryk i millionklassen.
Netnyhed fra 2005-06-28 19:50:00

Amt fyrer topchef
Et flertal i amtsrådet besluttede mandag eftermiddag at indlede en afskedigelsessag mod kulturdirektør Karen Marie Spliid.
Netnyhed fra 2005-06-27 17:12:00

Punktum i vandløbssag
Den omstridte vandsløbssag fra Vestsjællands Amt ser nu ud til at have fundet sin endelige afslutning. Amtsdirektør Karen Marie Spliid og hendes mand Niels Henrik Spliid har bøjet sig for Naturklagenævnets krav.
Netnyhed fra 2004-10-21 07:52:00

Vandløbssagen smuldrer
Nye oplysninger i den omdiskuterede vandløbssag får nu kritikerne af amtsborgmester Hans Jørgen Holms håndtering af sagen til at vejre morgenluft
Netnyhed fra 2004-04-08 17:20:00

Øget krav om åbenhed
Sagen om vandløbet ved Sorø har nu fået socialdemokraten Kjeld H.Hansen til at stille fem spørgsmål til amtsborgmesteren.
Netnyhed fra 2004-01-30 11:55:00