Sjælland mangler flest lærere

Stor lærermangel i yderkommuner især på Sjælland. Det går hårdt ud over fagligheden.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I Sorø mangler der gennemsnitligt 14 procent uddannede lærere på kommunens skoler. I Lolland Kommune mangler der 10 procent og i Kalundborg 8 procent.

Der er store geografiske forskelle landet over. Lærermanglen er størst i de såkaldte yderområder, men ifølge Danmarks Lærerforening var 2000 lærerstillinger besat med ikke uddannede lærere i april.

Lærermanglen går ud over det faglige niveau, og det skaber uro for eleverne, der oplever at have mange forskellige lærere.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, mener, at fagligheden er et kæmpe problem, når eleverne undervises af ikke uddannede lærere, men der er intet for nærværende, der tyder på, at flere ønsker at blive lærere.

- I 2004 toppede antallet af meritstuderende på seminarierne, men siden er tallet faldet, og det samme er antallet af studerende, der søger på seminariet, siger han.

Han mener, at det største problem er, at de uuddannede lærere ikke har didaktiske kompetencer - altså  faglig viden om formidling.

- Det er meget vigtigt at kunne formidle sin viden til eleverne. Det er faktisk vigtigere end at have en kæmpe viden om sit fag. Didaktik er et håndværk, man lærer på seminarierne, og som de ikkeuddannede lærere mangler. Det er ingen kritik af dem, men for mange elever oplever i dag at have en lærer, som ikke kan undervise, og det præger dem hele deres skolegang, siger han.

Lærermanglen i vores landsdel overgås dog af Frederiksværk-Hundested Kommune, som topper med hele 22 procent.