¨

Sådan rullede Brønderslevsagen

Foto: TV ØST

Baggrund: Brønderslevsagen begyndte for alvor at rulle for to år siden. Den står tilbage som en af de værste nogen sinde

* Juni 2009: Brønderslev Kommune modtager en tværkommunal underretning fra Skanderborg Kommune. Underretningen anbefaler, at der iværksættes socialpædagogiske tiltag over for familien Serritslev i Brønderslev Kommune.

* August 2009: Brønderslev Kommune registrerer folkeregisterflytning for moderen og ti børn.

* November 2009: Kommunen registrerer flytning for faderen i familien.

* August 2009 - februar 2010: Kommunen besøger hjemmet tre gange efter aftale med forældrene. Der er et uanmeldt besøg hos familien og to møder med familien på rådhuset.

* Februar 2010: Forældreparret anholdes og varetægtsfængsles i fire uger for grov vold og trusler mod en dengang 20-årig datter i familien. På den baggrund sigtes forældrene for overtrædelse af straffelovens paragraf 210 og 245.

* Februar 2010: Af de ti sammenbragte børn i familien er otte under 18. De tvangsfjernes midlertidigt til en plejefamilie.

* Februar 2010: Borgmester i Brønderslev Kommune, Lene Hansen (S), anklager Skanderborg Kommune for ikke at have underrettet Brønderslev Kommune om familien. Senere kommer det frem, at kommunen var underrettet.

* Marts 2010: Brønderslev Kommune frikender i en redegørelse sig selv for ansvar og konkluderer, at loven skal laves om, hvis kommunen skulle have grebet ind.

* Marts 2010 til juni 2011: På foranledning af socialminister Benedikte Kiær (K) tager Det Sociale Nævn og senere Ankestyrelsen stilling til, hvilke myndigheder, der har svigtet. Brønderslev Kommune og Lolland Kommune- hvor familien også har boet - sættes under tilsyn. Lolland Kommune får skyld for ikke at have grebet ind i tide og pålægges at betale den fem millioner kroner store regning for familieanbringelsen af de otte børn. I Brønderslev fyres en afdelingsleder i kommunens børne- og familieafdeling.

* April 2010: Sigtelsen mod forældrene udvides til også at omhandle straffelovens paragraf 213, der er en misrøgtbestemmelse.

* April 2011: Byretssagen starter i Hjørring den 28. april. Der medvirker tre kvindelige dommere og 15 vidner er indkaldt.

* Juni 2011: Forældreparret dømmes den 6. juni begge skyldige i vanrøgt, mishandling, vold og indespærring. Faren dømmes desuden skyldig i sexovergreb mod sin egen datter og en noget yngre steddatter.

* I proceduren om strafudmålingen den 17. juni kræver anklageren faren idømt forvaring og moderen fængsel i mindst seks år. Farens forsvarer kræver almindelig fængselsstraf på højest syv-otte år. Morens forsvarer kræver en betinget dom af hensyn til børnene.

* Tirsdag 21. juni modtager forældrene deres dom. Faren, den 42-årige Harry Antoft Larsen, bliver dømt til forvaring. Moren, 37-årige Tina Eva Jensen, idømmes fire års fængsel. Begge vælger på stedet at anke dommen til landsretten med krav om frifindelse.

* Forældrene skal desuden betale en samlet torterstatning på 460.000 kroner til de 10 børn for vold, indespærring og sexovergreb. Heraf får de to sexmisbrugte piger 100.000 kroner hver.

/ritzau/

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App