Rotterne kommer!

Det vrimler med rotter i landets byer, viser en ny opgørelse. Sjælland, Lolland og Falster ligger i top målt på antallet af rotte-anmeldelser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Når man ser på kortet over anmeldelser af rotter, så er region Sjælland helt i top.

- Sammenlignet med for eksempel Fyn, så er der anmeldt markant flere rotter på Sjæland, Lolland og Falster, siger Peter Weile, konsulent for rottebekæmpelse til TV2 Øst.

En af forklaringerne kan være, at bekæmpelsen af rotter varierer betydeligt fra kommune til kommune.

Desuden er der sket et fald i antallet af kommuner, som bekæmper rotterne i kloakkerne. Fra 1996 til 2002 lavede knap 80 procent af kommunerne rottebekæmpelse i kloakkerne. Det tal var i 2006 faldet til 64 procent.

Flere forklaringer på flere rotter

Den gode nyhed er, at der er stadig færre rotter i ejendomme på landet. Men til gengæld er der dårligt nyt til regionens byboere. De er plaget af stadig flere og flere rotter, viser tal fra en ny undersøgelse.

Meget tyder på, at 2008 og 2009 bliver deciderede rotteår med flere rotter - og antallet af anmeldelser alene i år viser, at det går den vej, skriver konsulent for rottebekæmpelse Peter Weile i rapporten, som er lavet for By- og Landsskabsstyrelsen.

Der er flere forklaringer på, at der er kommet flere rotter.

- Rotterne lever i en cyklus, hvor de over en ti-årig periode stiger og falder i antal.

- Der er sparet på kommunernes budgetter og indsatsen mod rotter er forringet.

- Både det offentlige og især det private kloaknet trænger til renovering.

- Milde vintre og oversvømmelse af kloakkerne betyder, at rotterne søger op i stikledninger og derfor lettere opdages.

Udviklingen i anmeldelser af rotter (i årene 1996 - 2006) - der er flest rotter der hvor der er markeret med rødt og orange.

Udvikling i anmeldelser af rotter i årene 1996 - 2006

Fra By- og Landsskabsstyrelsen.

Hvis I har haft problemer med rotter, så skriv til os og fortæl om det. Hvordan opdagede I det, hvad gjorde I, er I sluppet for problemerne etc ? Send os en mail på redaktion@tv2east.dk