Rekordstort antal havørne i Naturpark Maribosøerne.

I weekenden 9.-10. februar blev landets vinterbestand af ørne optalt. Her slo Maribosøerne tidligere rekorder, da der befandt sig 19 ørne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), havde i weekenden arrangeret en landsdækkende optælling af vinterbestanden af ørne i Danmark. Mange frivillige fuglekyndige optællere var på plads rundt om i landet, og den helt antalsmæssige rekord blev gjort ved Maribosøerne, hvor ikke mindre end 19 havørne blev set samlet tidligt om morgenen, efter deres nattesæde på især Dornæshalvøen i Maribo Søndersø.

- Vi ved at der overvintrer både tyske og svenske havørne ved Maribosøerne, da nogle ornitologer, med teleskop, har haft held til at aflæse fugle med farveringe om benene. Farveringene udgør en kode der fortæller hvor de er blevet ringmærket, skriver naturvejleder, Uffe B. Nielsen, i en pressemeddelelse.

Havørnen er Europas største ørn med et vingefang 1,80 til 2,40 meter. Hunnen er altid større end hannen. Den yngler oftest ved lavvandede kyster, søer og fjorde, og lever især af fisk, samt vandfugle (blishøns, dykænder, skarver mv.), mindre pattedyr og desuden af ådsler.

I 1880érne havde Danmark en bestand på omkring 50 par, men den blev udryddet som ynglefugl i Danmark 1912. Siden enkelte yngleforsøg. Bestandene i Norge og omkring Østersøen (bl.a. Nordtyskland) er i god vækst.

Efterhånden ses op til 120 havørne i vinterhalvåret (DOF’s ørneoptællinger 2006 og 2007) og vores sommerbestand vurderes til omkring 100 fugle. Havørnen genindvandrede som ynglefugl i 1995 og er siden vokset til en bestand på 16 par (år 2006).

Vil du se ørnene selv, så skal du tage til Hejmosegaard på søndag d. 24.2.2008 mellem kl. 10.00- 14.00. Her holdes Ørnens Dag, hvor Naturpark Maribosøernes naturvejleder vil være tilstede og udpege havørne over Hejrede Sø.